Skip to main content

Meditation inkl. mindfulness

Under læsevejledning finder du en beskrivelse af hvordan informationen er opstillet.

 

Videnskabelig dokumentation

14 oversigtsartikler om meditation inkl. mindfulness ifm. kræft er fundet:

 • 4 af høj kvalitet (1 - 4)
 • 3 af acceptabel kvalitet, men med visse mangler (5 - 7)
 • 7 af lav kvalitet (8 - 14)
Sikker dokumentation for effekt

Der er ingen oversigtsartikler der dokumenterer sikker effekt ved meditation inkl. mindfulness ifm kræftsygdomme eller kræftbehandling.

Nogen, men usikker, dokumentation for effekt

Der er nogen, men usikker, dokumentation for at meditation/mindfulness  kan have effekt ift. at:

 • forbedre humør (1, 3, 7) 
 •  mindske bekymring (1, 4)
 •  lindre angst (4)
 • fremme livskvalitet (3, 7)
 • forstærke mestring (coping) (3, 6)
 • lindre kvalme (4)
 •  mindske smerte (4)
 • øge velvære (6)
 • forbedre søvn (7)
 • mindste stress (7)

 

Ingen positiv effekt

Undersøgelser har ikke kunnet dokumentere positiv effekt af meditation/mindfulness  på:

 • fysiske symptomer (1)
 • kognitiv svækkelse som følge af konventionel kræftbehandling (2)
 • fysisk velbefindende – mulig effekt for patienter med leukæmi, men dokumentationen er mangelfuld (5)
Bivirkninger/negativ effekt

Der er ikke identificeret alvorlige bivirkninger eller negativ effekt af meditation/mindfulness  i forbindelse med kræftbehandling.

Mere information om meditation og mindfulness findes på hjemmesiderne for

Referencer og links til resumé af forskningsartikler

 

Artikler af høj kvalitet (1++):

1. Musial F et al. (2011). Mindfulness-based stress reduction for integrative cancer care - A summary of evidence. Forsch Komplementmed 18(4): 192. Se resume

2. Treanor CJ et al. (2016). Non-pharmacological interventions for cognitive impairment due to systemic cancer treatment. The Cochrane database of systematic reviews (8): Cd011325. Se resume

3. Astin JA, Shapiro SL, Eisenberg DM, Forys KL (2003). Mind-Body Medicine: State of the Science, Implications for Practice. Journal of the American Board of Family Medicine 16(2), 131-147. Se resume

4. Lafferty WE, Downey L, McCarty RL, Standish LJ,  Patrick DL (2006). Evaluating CAM treatment at the end of life: a review of clinical trials for massage and meditation. Complement Ther Med 14(2), 100-112. Se resume

 

Artikler af acceptabel kvalitet, men med visse mangler (1+):

5. Salhofer I et al. (2016). Meditation for adults with haematological malignancies.  Cochrane Database Syst Rev (2):CD011157. Se resume

6. Ott MJ, Norris RL, Bauer-Wu SM (2006). Mindfulness meditation for oncology patients: a discussion and critical review. Integr Cancer Ther 5(2), 98-108. Se resume

7. Smith JE, Richardson J, Hoffman C, Pilkington K (2005). Mindfulness-Based Stress Reduction as supportive therapy in cancer care: systematic review. J Adv Nurs 52(3), 315-327. Se resume - Rettelse til artiklen Se resume

 

Artikler af lav kvalitet (1-):

8. Ledesma D, Kumano H (2009). Mindfulness-based stress reduction and cancer: a meta-analysis. Psycho-Oncology 18(6): 571-579. Se resume

9. Shennan C et al. (2011). What is the evidence for the use of mindfulness-based interventions in cancer care? A review.Psycho-Oncology 20(7): 681-697. Se resume

10. Zainal NZ et al. (2013). The efficacy of mindfulness-based stress reduction on mental health of breast cancer patients: a meta-analysis. Psycho-Oncology 22(7): 1457-1465. Se resume

11. Bower JE, Woolery A, Sternlieb B, Garet D (2005). Yoga for cancer patients and survivors. Cancer Control 12(3), 165-171.Se resume

12. Igawa-Silva W, Wu S, Harrigan R (2007). Music and cancer pain management. Hawaii Med J, 66(11), 292-295. Se resume

13. Redd WH, Montgomery GH, DuHamel KN (2001). Behavioral intervention for cancer treatment side effects. J Natl Cancer Inst 93(11), 810-823. Se resume

14. Winbush NY, Gross CR, Kreitzer MJ (2007). The effects of mindfulness-based stress reduction on sleep disturbance: a systematic review. Explore (NY) 3(6), 585-591. Se resume

Sidst opdateret: 01.04.2019