Skip to main content

Danse- og bevægelsesterapi

Under læsevejledning finder du en beskrivelse af hvordan informationen er opstillet.

 

Videnskabelig dokumentation

1 oversigtsartikel om danse- og bevægelsesterapi ifm. kræft er fundet:

 • 1 af høj kvalitet (1)
 • 0 af acceptabel kvalitet, men med visse mangler
 • 0 af lav kvalitet
 Sikker dokumentation for effekt

Der er ingen oversigtsartikler der dokumenterer sikker effekt ved danse- og bevægelsesterapi ifm. kræftsygdomme eller kræftbehandling.

 

Nogen, men usikker, dokumentation for effekt

Der er nogen, men usikker, dokumentation for at danse- og bevægelsesterapi har effekt ift. at:

 • forbedre livskvalitet (1)
 • mindske opmærksomheden på fysiske gener (1)
 • øge oplevelsen af at have energi (1)
 Ingen positiv effekt

Undersøgelser har ikke kunnet dokumentere positiv effekt ved danse- og bevægelsesterapi ift.:

 • Angst (1)
 • Depression (1)
 •  Stress (1)
 • Træthed (fatigue) (1)
 •  Fysisk funktion og velvære - kropsfornemmelse, bevægelsesratio og evnen til at rotere arme (1)
 • Humør (1)
 • Mental sundhed (1)
 • Smerte (1)

 Bivirkninger/negativ effekt

Der er ikke identificeret bivirkninger af danse- og bevægelsesterapi eller negativ effekt i forbindelse med kræftbehandling.

Mere information om danse- og bevægelsesterapi findes på hjemmesiderne for

Der er ingen information om danse- og bevægelsesterapi på hjemmesiderne for Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedr. Alternativ Behandling, Kræftens Bekæmpelse eller National Center for Complementary and Integrative Health, USA

Referencer og links til resume af forskningsartikler

 

Artikler af høj kvalitet (1++):

1. Bradt J et al. (2015). Dance/movement therapy for improving psychological and physical outcomes in cancer patients. Cochrane Database Syst Rev 1: Cd007103. Se resume

 

Artikler af acceptabel kvalitet, men med visse mangler (1+):

Ingen artikler i denne kategori

 

Artikler af lav kvalitet (1-):

Ingen artikler i denne kategori

Sidst opdateret: 22.03.2019