Skip to main content

KABcancer

På denne hjemmeside præsenteres viden fra international forskningslitteratur om komplementær alternativ behandling – ofte bare kaldt 'alternativ behandling' – til mennesker med kræft.

Hjemmesiden skal ses som et 'opslagsværk', der kan befordre dialog mellem patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle og alternative behandlere om effekt og bivirkninger af komplementær alternativ behandling (KAB) til mennesker med kræft.

Der gives kun information om de alternative behandlingsformer, som er undersøgt i oversigtsartikler med gennemgang af  videnskabelige forsøg om effekt i forhold til kræftpatienter. Den viden, der formidles, anses for at være baseret på pålidelig forskning. Det betyder, at der findes mange former for alternativ behandling og mange symptomer, som ikke omtales.

 

Hvad ved vi om effekten af alternative behandlingsformer?

Der er ingen forskning, der viser, at alternative behandlingsformer kan helbrede eller påvirke selve kræftsygdommen. Mange undersøgelser viser dog, at forskellige former for alternativ behandling kan bruges som supplement til ordinær kræftbehandling og eventuelt have effekt i forhold til gener, der ofte optræder i forbindelse med en kræftsygdom og behandling af kræft. Læs mere om komplementær alternativ behandling til kræftpatienter her.

 

Information om effekt

I menuen til højre (øverste højre hjørne på mobil/ipad) kan du finde information om effekt af komplementær alternativ behandling på to måder:

  1. BEHANDLINGSFORMER
    Her kan du under de
    forskellige former for komplementære alternative behandlingsformer (KAB) få et overblik over dokumenteret effekt i forhold til kræftpatienters symptomer samt eventuelle bivirkninger ved brug.
  2. SYMPTOMER & BIVIRKNINGER
    Her kan du under gængse
    symptomer ifm. en kræftsygdom og bivirkninger ifm. kræftbehandling finde de alternative behandlingsformer som forskningslitteraturen peger på kan lindre eller mindske det pågældende problem.

Under de enkelte alternative behandlingsformer og symptomer/bivirkninger finder du desuden links til anden information og resuméer af forskningsartikler. For en mere detaljeret læsevejledning, se her.

 

Baggrunden for informationen

Informationen på denne hjemmeside er fundet via et systematisk litteraturstudie som del af forskningsprojektet ’Dialog og rådgivning om alternativ behandling til kræftpatienter’. Projektet er iværksat af Kræftens Bekæmpelse, CCESCAM og REHPA og har til hensigt at fremme dokumenteret viden og dialog om komplementær alternativ behandling, så mennesker med kræft kan træffe et valg om brug af alternativ behandling på et informeret grundlag.

Overordnet set mangler der mere forskning af høj forskningsmæssig kvalitet om komplementær alternativ behandling til kræftpatienter, og der kan derfor kun drages forsigtige konklusioner om effekt og sikkerhed af  de alternative behandlingsformer.

Læs mere om projektet her og om litteraturstudiet her.

 

Sidst opdateret: 01.04.2019