Centre

Centre

Tanken bygger på vores filosofi om, at samarbejde er vigtigt, hvis vi skal nå de mål, vi sætter os inden for forskning, uddannelse eller vidensudveksling. Et center etableres i kontrakt- eller projektform med en eller flere eksterne parter, og dets funktion og opgaver fastsættes i samarbejde mellem fakultet, institut og den eller de eksterne parter, der deltager. Opgaverne fastlægges i en handlingsplan for en given funktionsperiode.

For nærmere oplysninger vedrørende de enkelte centres aktiviteter henvises til centrenes egne sider.