eLab

Om eLab

eLab er etableret af Institut for Sprog og Kommunikation med henblik på at tilvejebringe teknologiske løsninger for instituttets ansatte og deres studerende.

eLab servicerer altså kun ISK-ansatte og deres studerende.

 

eLab-udlån 

varetager udlån af ustyr (video og audio) og materialer (sprogvurdering m.v.), samt vejleder om indsamling af audio-visuelle data.

eLab-forskning 

tilbyder et teknologisk laboratoriemiljø med fleksible fysiske rammer, højteknologisk udstyr (bl.a. eye tracking) og software til design af eksperimenter.

eLab-specialebank

består af en samling specialer indleveret ved kandidatuddannelser med tilknytning til Institut for Sprog og Kommunikation.

 

Den daglige drift af eLab varetages af Thomas O. Madsen i samarbejde med studentermedhjælpere.

 

Kontakt: eLab@sdu.dk 
 Find eLab på SDU-maps
 Åbningstider:
onsdage 12-14 & fredage 9-11 (se dog Lukkedage)