Skip to main content

Forskning - til gavn for patienter og samfund

IRS  har et tæt samarbejde - både fagligt og administrativt - med Klinisk Institut, der er omfatter forskning og uddannelse på Odense Universitetshospital og psykiatrien i Odense. 

Eksempler på forskning og samarbejde

Her kan du finde forskellige eksempler på forskning og samarbejde under IRS

Forskning ved IRS

Forskning ved IRS bliver varetaget af medarbejdere på regionssygehusene og i psykiatrien i Region Syddanmark og Region Sjælland. De fleste forskere er ansat i kombinationsstillinger, hvor klinik og forskning går hånd i hånd. Det forskningsaktive personale dækker faggrupper som: Læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kiropraktorer, farmaceuter m.fl.

Forskerne har en uddannelse på minimum kandidatniveau i spektret fra ph.d.-studerende til professorer

For at løfte det faglige niveau yderligere, har IRS også tilknyttet studerende, adjungerede professorer og gæsteforskere.

Vi dækker alle sundhedsfagligheder med en videnskabelig baggrund på minimum kandidatniveau. De fleste er ansat i kombinationsstillinger, hvor klinik og forskning går hånd i hånd. 

Det forskningsaktive personale dækker en bred vifte af faggrupper som fx:

  • Læger
  • Sygeplejersker
  • Fysioterapeuter
  • Ergoterapeuter
  • Kiropraktorer
  • Farmaceuter

Den brede vifte af faggrupper er medvirkende til en helhedsorienteret forskning til gavn for: Patienterne, det nære sundhedsvæsen og samfundet. 

Styrken ved IRS er netop, at klinik og forskning er så tæt forbundet. Vi forsker i det, som mange patienter fejler, og vi møder samt inddrager dem hele vejen. Derudover har vi mulighed for en meget helhedsorienteret forskning, fordi det forskningsaktive personale dækker en bred vifte af faggrupper.

Relevant viden

Som ph.d.-studerende er du indskrevet ved Ph.d.- skolen på SUND SDU i hele det treårige forløb. Du er som ph.d.-studerende tilknyttet et institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Instituttilknytningen afhænger af hovedvejlederens tilhørsforhold.

For ph.d.-studerende med et fakultetsstipendium, er ansættelsen ved IRS i det år, stipendiet gælder, eller så længe den bevilling, IRS administrerer, gælder. I de resterende ph.d.-år ansættes du som ph.d.-studerende typisk ved det sygehus eller den enhed, hvor du som studerende har din daglige gang.

For alle ph.d.-studerende ved IRS, uanset ansættelsessted, gælder, at du som ph.d.-studerende betragtes på linje med andre ansatte på SDU i perioden for ph.d.-forløbet i forhold til adgang til infrastruktur og tilhørsforhold .

Øvrige forskere har typisk en hovedansættelse ved et sygehus og en mindre ansættelse ved IRS.

Forholdene for ph.d. er beskrevet i: Procedure for ph.d.-forløb ved Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS), SUND SDU

Forholdene for postdoc er beskrevet i: Procedure for postdoc ved Institut for Regional Sundhedsforskning

Som ansat skal spørgsmål og henvendelser ske til IRS. Med ansatte forstås forskere eller undervisere ved IRS (for eksempel: Professor, lektor, adjunkt, post-doc, ph.d.-studerende med fakultetsstipendium). Dette gælder også før, du er indskrevet som ph.d.-studerende.

Kontaktinformationer IRS

Som ph.d.-studerende indskrevet på ph.d.-skolen skal spørgsmål og  henvendelser ske til ph.d.-skolen. Ph.d.-skolen vil i nogle tilfælde sende dig videre til IRS.

Kontaktinformationer ph.d.-skolen

Husk, at hvis du ønsker ændringer i din studietid, så skal du kontakte ph.d.-skolen. Det er kun ph.d.-skolen, der kan bevillige ændringer. Ændringer er for eksempel: Forlængelser, orlov, op/ned i tid, deltid m.m.

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 05.05.2022