Skip to main content

Forskning - til gavn for patienter og samfund

IRS  har et tæt samarbejde - både fagligt og administrativt - med Klinisk Institut, der er omfatter forskning og uddannelse på Odense Universitetshospital og psykiatrien i Odense.  

Forskning ved IRS bliver varetaget af medarbejdere på regionssygehusene og i psykiatrien i Region Syddanmark og Region Sjælland. De fleste forskere er ansat i kombinationsstillinger, hvor klinik og forskning går hånd i hånd. Det forskningsaktive personale dækker faggrupper som: Læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kiropraktorer, farmaceuter m.fl.

Forskerne har en uddannelse på minimum kandidatniveau i spektret fra ph.d.-studerende til professorer

For at løfte det faglige niveau yderligere, har IRS også tilknyttet studerende, adjungerede professorer og gæsteforskere.

Vi dækker alle sundhedsfagligheder med en videnskabelig baggrund på minimum kandidatniveau. De fleste er ansat i kombinationsstillinger, hvor klinik og forskning går hånd i hånd. 

Det forskningsaktive personale dækker en bred vifte af faggrupper som fx:

  • Læger
  • Sygeplejersker
  • Fysioterapeuter
  • Ergoterapeuter
  • Kiropraktorer
  • Farmaceuter

Den brede vifte af faggrupper er medvirkende til en helhedsorienteret forskning til gavn for: Patienterne, det nære sundhedsvæsen og samfundet. 

Styrken ved IRS er netop, at klinik og forskning er så tæt forbundet. Vi forsker i det, som mange patienter fejler, og vi møder samt inddrager dem hele vejen. Derudover har vi mulighed for en meget helhedsorienteret forskning, fordi det forskningsaktive personale dækker en bred vifte af faggrupper.

 

Sidst opdateret: 14.03.2023