Skip to main content

Lektor

Kvalifikationskrav:

Lektor-/forskerniveau. Skal have modtaget pædagogisk uddannelse. Hvis universitetet i særlige tilfælde vil ansætte en ansøger, der forskningsmæssigt er på lektorniveau, men ikke kvalificeret for sine undervisningsmæssige kompetencer, så skal universitetet udarbejde en forløbsplan for, hvordan ansøgeren i løbet af op til to år kan opnå de pædagogisk-didaktiske kompetencer.

Stillingsindhold:

Forskning og forskningsbaseret undervisning.

Ansættelsesperiode:

Som hovedregel fem år med mulighed for forlængelse.

SharePoint for forskningsledere

Lukket site for forskningsledere. Se under mappen "Stillingsopslag"

SharePoint for forskningsledere - IRS

Sidst opdateret: 19.04.2023