Muskelfysiologi og Biomekanik

Forskningsenheden for Muskelfysiologi og Biomekanik (MoB) udfører forskning, undervisning og vidensformidling indenfor muskelfysiologi, biomekanik, neuromotorisk funktion, fysisk aktivitet og sundhed, aldring og træning samt i relation til udvikling og validering af træning indenfor eliteidræt og breddeidræt.

MoB forskningsenheden indgår aktivt i instituttets forskningsstrategi og samarbejder tæt med de øvrige forskningsenheder ved Institut for Idræt og Klinisk Biomekanik.

Forskningsenhedens overordnede forskningsramme hedder "Muskelfysiologi og Biomekanik - Fra menneske til celle" og omfatter forskningsaktiviteter og vidensformidling indenfor flg. områder:

  • Muskelfysiologiske, neuromuskulære og biomekaniske forskningsaspekter
  • Forskningsaspekter relateret til idræt og sport
  • Fysisk aktivitet og sundhed
  • Aldring og Fysisk aktivitet
  • Rehabilitering og forebyggelse af skader i bevægeapparatet
  • Anvendt træning indenfor eliteidræt og breddeidræt

Lektor ph.d. Paolo Caserotti er bl.a. igang med et projekt, der omhandler ældres sundhed og livsstil.