Skip to main content

Movement, Culture and Society

Forskningsenheden MoCS - Movement, Culture and Society/Bevægelse, Kultur og Samfund - arbejder med humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning. Enhedens væsentlige forskningsmæssige bidrag er at blive klogere på bevægelsesmæssige fremtrædelsesformer, som disse udspiller sig i aktuelle kulturelle og samfundsmæssige forhold. Bevægelse står helt centralt for enhedens forståelse af mennesket samt de kultur- og samfundsforhold, der former og rammesætter den menneskelig udfoldelse.

Bevægelse er flertydigt og berører forskellige sider af menneskeligt liv: Et kropsligt, et socialt og et emotionelt – og disse samtidig. Menneskene bevæger sig i konkrete kropslige aktiviteter, i idræt, leg, dans, natur- og friluftsliv, fysisk træning osv. Mennesker deltager i sociale bevægelser i form af bl.a. netværk, foreninger og frivillige organisationer – og bevæges af følelser og stemninger såsom begejstring, vrede, angst, smerte og latter. Bevægelse er således fundamental for kulturelle og samfundsmæssige forhold såvel som for oplevelsen og forståelsen af os selv. Via de forskellige måder bevægelse praktiseres, konstitueres, bekræftes og udfordres vores oplevelse af mening og sammenhæng. 

Det er centralt for MoCS’s forskning at forstå, hvordan såvel kropslige, kulturelle, sociale og politisk betingede forhold har betydning for menneskelig udfoldelse.

Forskningsenheden MoCS ledes af professor Susanne Ravn.

 

Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 3448

Sidst opdateret: 05.07.2021