Skip to main content

Klinisk Biomekanik

Ondt i ryggen er et folkesundhedsproblem over alt i den vestlige verden og dermed også i Danmark. Sygdomme, smerter og funktionsnedsættelser, der stammer fra bevægeapparatet kan opstå tidligt i livet og fortsætte gennem hele livsforløbet. Derfor fokuserer vi i vor forskning på det longitudinelle perspektiv – fra vugge til grav – for på sigt at kunne identificere de faktorer, der effektivt kan ændre sygdomsforløbet i forbindelse med lidelser fra det muskuloskeletale system.

I samarbejde med vore kolleger ved Institut for Idræt og Biomekanik og i samarbejde med vore regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere er vort mål at bidrage til en større forståelse for hvordan befolkningens muskuloskeletale sundhed set i et longitudinelt perspektiv kan forbedres.