Forskningsprojekter


SELFBACK - støtte til selv at håndtere smerter i lænden
Projektets formål er at udvikle en app, som skal støtte personer med smerter i lænden til at håndtere deres situation, træffe gode beslutninger for deres ryg, være fysisk aktive og dermed i større grad hjælpe sig selv til at håndtere eget helbred. 

Projektet er EU finansieret og varer i fem år. FAS er en ud af otte partnere i projektet. Du kan læse mere om projektet 
her

Kontaktperson: Mette Stochkendahl 


  Muskelskeletbesvær blandt kirurger, der opererer inden for minimal invasiv kirurgi
Projektet undersøger omfanget af muskelskeletbesvær blandt kirurger, der opererer inden for konventionel laparoskopi og robotassisteret laparoskopi, samt eventuelle forskelle mellem de to operationsmetoder. Endvidere undersøges karakteristika i fx arbejdseksponering, der er associeret med oplevelse af muskelskeletbesvær i flere kropsregioner. 

Kontaktperson: Tina Dalager
 
  Vejen til udvikling
Projektets formål er at evaluere den tværfaglige indsats for borgere, der er tildelt ressourceforløb på beskæftigelsesområdet i Sønderborg Kommune.  

Omdrejningspunkterne i projektet er at kortlægge, hvordan borgerne fungerer og håndterer hverdagen, samt hvordan ressourceforløb kan være med til at udvikle og afklare borgerens arbejdsevne. 
Projektet udføres i Sønderborg Kommune i perioden 2015-2018, og den forskningsbaserede evaluering sker i et samarbejde mellem kommune og SDU. 

Kontaktperson: Lotte Nygaard Andersen
    
  Rehabilitering af patienter med hjernetumor
Patienter med hjernetumorer kan opleve både kognitive og funktionelle funktionstab. I forbindelse med kemo- og stråleterapi oplever patienterne ofte bivirkninger i form af træthed, inaktivitet og kvalme, og det påvirker patienternes livskvalitet negativt. Det undersøges, om en struktureret rehabiliteringsindsats med fysioterapi og ergoterapi i den aktive behandlingsperiode kan forbedre patienternes livskvalitet, funktionsniveau og nedsætte bivirkningerne ved den medicinske behandling.
 
  Musikersundhed
FAS har flere projekter inden for musikersundhed. Professionelle musikere har en arbejdsplads med mange udfordringer. Der er høje krav til den kunstneriske præstation, og der forventes fleksibilitet, udover at mange har arbejdsrelaterede muskel- og skeletsmerter. 

FAS skaber viden om musikeres spillerelaterede muskelbelastninger målt med EMG om smertekultur blandt musikere og om interventioner med fysisk træning blandt musikere. 

Kontaktperson: Karen Søgaard 
   
  Vejen frem
Formålet med projektet er for medarbejdere med muskelskeletbesvær og fysisk krævende arbejde at udvikle en fælles indsats for arbejdsfastholdelse samt forebyggelse og rehabilitering af muskelskeletbesvær. 

Der bliver udviklet redskaber, som ansatte, leder og praktiserende læger i samarbejde kan anvende til kommunikationen i de tidligere faser i en sygefraværsproces. 

Kontaktperson: Mette Stochkendahl  

 

  Påvirkning af siddetid i arbejde og fritid på risikoen for metabolisk syndrom og hjertekarsygdom
Projektets formål er at undersøge sammenhængen mellem sociodemografiske forhold og stillesiddende adfærd blandt voksne målt med accelerometre over syv sammenhængende døgn. 

Desuden undersøges sammenhængen mellem stillesiddende adfærd i arbejde og fritid med risikomarkører for metaboliske sygdomme og hjertekarsygdomme. 

Kontaktperson: Melker Staffan Johansson  
 
  Arbejdspladsinterventioner for at reducere tabt arbejdsfortjeneste grundet nakkesmerter blandt kontorarbejdere
Nakkesmerter forekommer hyppigt på mange arbejdspladser og kan medføre tabt arbejdsfortjeneste. Dette randomiserede kontrollerede studie gennemføres i Australien og tester effekten af en arbejdsplads ergonomisk intervention kombineret med en valideret fysisk træning på produktivitet og graden af nakkesmerte blandt kontorarbejdere. 

Kontaktperson: Gisela Sjøgaard 
   
  FRIDOM  

Kontaktperson: Karen Søgaard 

 

Billederne er fra ColourBox.