Muskuloskeletal funktion og fysioterapi - FoF

FoF er en tværfaglig forskningsenhed. Det betyder at ph.d.-studenterende og vejledere har forskellige baggrunde, oftest indenfor fysioterapi, ortopædkirurgi eller idræt. Vi benytter vore mange kompetencer, erfaringer og evne til samarbejde til, i fællesskab med klinikere, at besvare forskningsspørgsmål som opstår i klinikken og som har stor relevans for patienter med smerter og problemer fra muskler og led.
Typisk for vores forskningsprojekter er, at de sammenligner og evaluerer forskellige behandlinger på tværs af professioner. Ofte foregås studierne af en systematisk gennemgang og analyse af litteraturen. Endelig undersøger vi også de bagvedliggende mekanismer indenfor træning som behandling af smerte og funktionsnedsættelse hos individer med problemer fra muskler og led.

Historie

Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi (FoF) blev den 1. januar 2010 en selvstændig forskningsenhed ved Institut for Idræt og Biomekanik. FoF er en videreførelse af Forskningsinitiativet for Fysioterapi (FiF), som blev etableret den 1. maj 2007 på baggrund af en samarbejdsaftale indgået i 2006 mellem Danske Fysioterapeuter og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

 

Bagerst fra venstre: Stefan Lohmander, Birgit Juul-Kristensen, Inge Ris Hansen, Søren Thorgaard Skou, Carsten Juhl, Simon Tornbjerg Christensen, Jonas Bloch Thorlund og Camilla Marie Larsen

Forrest fra venstre: Ewa M. Roos, Henrik Eshøj, Anne Marie Rosager, Louise Sandal, Kim Gordon Ingwersen, Hans Lund, Karen Brage.

På billedet mangler: Kristoffer Hare, Brian Clausen

 

Kandidat i Fysioterapi på Syddansk Universitet

Se videoen for kandidatuddannelsen her.

Er du patient eller kliniker med interesse i Godt Liv med Artrose i Danmark (GLA:D)?

GLA:D er et målrettet forløb med træning og uddannelse til folk med ondt i knæ eller hofter, der udgår fra Forskningsenheden for muskuloskeletal funktion og fysioterapi.
GLA:D har ført til færre smerter og bedre livskvalitet for deltagerne.

Klik her for at læse mere om GLA:D, og se hvor det tilbydes.