Active Living

Active Living

Forskningsenheden Active Living vil fremme folkesundheden gennem mobilisering af børn, unge, voksne og ældre til at være mere fysiske aktive i hverdagen.

Forskningsenhedens omdrejningspunkt er begrebet Active Living. Med navngivningen og profileringen indskriver forskningsenheden sig i et internationalt forskningsfelt, som siden 2000 har ekspanderet kraftigt i bestræbelserne på at modvirke de negative konsekvenser af fysisk inaktivitet, som næstefter rygning kan regnes som den største trussel mod folkesundheden i den vestlige verden.

Active Living er en kombination af forskellige former for fysisk aktivitet i relation til skole, arbejde, hjem, transport og fritid. Ved i højere grad at integrere fysisk aktivitet i hverdagens handlinger skabes en aktiv hverdag og sundere livsstil.

Active Living tager således afsæt i et forebyggende paradigme med henblik på at modvirke den stigende forekomst af fysisk inaktivitet. Enhedens fokus er rettet på fremme af folkesundheden ved at skabe rammer og muligheder for at mobilisere børn, unge, voksne og ældres ressourcer og handlekompetencer i forhold til at blive mere fysiske aktive i hverdagen.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies