Skip to main content
DA / EN

Forskning

Instituttets forskning, undervisning og videndeling tager udgangspunkt i studier af humane bevægelser og bevægeapparatet i bredeste forstand. Forskningen spænder fra et humanistisk-samfundsvidenskabeligt perspektiv på forholdet mellem bevægelse, kultur, sundhed og samfund til et biologisk-medicinsk, herunder bevægeapparatets normale funktioner og dets lidelser og dysfunktioner.

I den træningsvidenskabelige forskning sættes særligt fokus på fysisk aktivitet i et livsforløbsperspektiv, hvor målgrupperne er: børn – voksne – ældre. Træning og fysisk aktivitet ses som middel i forebyggelse, sundhedsfremme, behandling, genoptræning og rehabilitering.

Ud over den basale forskning fokuserer instituttet især på interventionsforskning og implementering, herunder udviklingen af evidensbaserede behandlingsformer, samt best practice og kvalitetssikring inden for undervisning, forebyggelse, fitness og sundhedsfremme.”

Forskningsenheder

Instituttets forskning er organiseret i 9 forskningsenehder.

Se forskningsenheder