Skip to main content

Effekten af småskala sportsturisme på værtssamfundet

Ph.d.-studerende Grzegorz Kwiatkowski

Ledetråden for projektet er at udvikle en ramme for forståelsen af, hvordan sportsturisme i relation til mindre sportsbegivenheder påvirker værtssamfundet. Dette kan give baggrund for anbefalinger mht., hvorledes man skaber vellykkede og bæredygtige sportsbegivenheder gennem udvikling af en model, som belyser betydningen af sådanne begivenheder, deres styrker og svagheder, og de muligheder de skaber i relation til værtssamfundet.  

Vejleder: Professor mso Arne Feddersen

Tidshorisont: 2012-2015

Sidst opdateret: 01.05.2017