Skip to main content
DA / EN

Forskningsnetværk

Netværk for Kritisk Psykologi og Praksisforskning

Netværket er for alle med en kontinuerlig interesse i kritisk psykologi og praksisforskning. Netværket beskæftiger sig med teoretiske og metodologiske spørgsmål, der bevæger sig på tværs af det pædagogiske og sociale børne- og ungeområde til sundhedsområdet. Det kunne fx være spørgsmål om, hvordan man kan samarbejde om at udforske, forstå og bidrage til mere sammenhængende indsatser i velfærdsinstitutioner.

Den faste deltagerskare i netværket udgøres af forskere og Ph.D.-studerende ved Institut for Psykologi ved SDU, UC-Lillebælt, UC-Syd, Odense Universitetshospital/Klinisk Institut, professionshøjskolen Absalon og Københavns professionshøjskole (KP). Netværket er også åbent for kandidatstuderende, der vil arbejde sig ind i og anvende kritisk psykologi. Man kan altså komme til netværket fra forskellige forsker-, praktiker eller uddannelsespositioner. Netværket er startet op på baggrund af en stigende interesse for kritisk psykologisk teori- og praksisudvikling fra Ph.D.-studerende med en ikke-psykologisk baggrund. Derfor er en del af netværks omdrejningspunkt at læser og diskutere grundlagsforståelser i den kritiske psykologi.

Mødestruktur

Der afholdes fire møder årligt af 3 timers varighed, hvorpå der er mulighed for uformel snak over medbragt frokost. Mødeplanlægning og -ledelse varetages af vekslende medlemmer af netværket.

Netværkets deltagere holder på skift oplæg om egne forskningsprojekter, om teoretiske problemstillinger eller udfordringer i arbejdet med den kritiske psykologi, og om praksisforskning som tilgang til vidensgenerering og praksisudvikling. Der diskuteres også kritisk psykologi og praksisforskning i egen undervisnings- eller uddannelsespraksis. Mødestrukturen varierer og består af længere eller kortere oplæg, runder med korte bidrag til et emne, åben diskussion, etc. Deltagernes forskningsfelter er mangfoldige, med hovedvægt på udvikling/pædagogik og sundhed/sygdom. Det giver grundlag for komparationer og diskussioner på tværs af emner og praksisfelter.

Kritisk psykologi og social praksisteori

Netværkets medlemmer er optagede af den kritiske psykologis grundlæggende kategorier og analytiske orientering. Teoretisk arbejdes der også bredere med udgangspunkt i begreber om social praksis, deltagelse og subjektivitet. De fælles videnskabsteoretiske diskussioner udspringer således af et praksisperspektiv, som det bl.a. formuleres hos Klaus Holzkamp, Ole Dreier, Uffe Juul Jensen og Jean Lave.

Praksisforskning

Den version af praksisforskning, som er knyttet til den kritiske psykologi, er en forskningsmetodologi, som kort fortalt handler om at insistere på at viden må skabes i samarbejde med den praksis som forskningen handler om. Fx skriver Højholt, at ”… praktiske, organisatoriske og handlingsorienterede dilemmaer og forståelsesmæssige, teoretiske og vidensorienterede dilemmaer er forbundne.” (2005, s. 24). Derfor må udforskning, analyse og beskrivelse af konkrete problemstillinger i en given praksissammenhæng forgå i et nærmere defineret samarbejde mellem forskere, praktikere og andre relevante parter. Indenfor de sidste ca. 30 år er der gennemført en lang række kritisk psykologiske praksisforskningsprojekter på forskellige fagområder i Danmark.

For yderligere information:

Anja Hvidtfeldt Stanek
Email: ahstanek@health.sdu.dk

 

Netværkets medlemmer

 

Sidst opdateret: 11.10.2023