Skip to main content
DA / EN

Forskningsaktiviteterne ved Institut for Psykologi er samlet i forskningsgrupper. En forsker ved Institut for Psykologi kan være tilknyttet mere end én gruppe afhængig af de konkrete projekters karakter.

IfP Organogram

 

De fleste forskningsaktiviteter ved Institut for Psykologi er samlet i forskningsgrupper. I de forskellige forskningsgrupper er der ofte flere forskere, lektorer, adjunkter, Ph.D.-studerende og videnskabelige assistenter m.fl. tilknyttet. De har hver deres forskellige interesser og projekter, som de forsker i.

Afhængigt af de forskellige projekters karakter, kan en forsker altså også være en del af flere forskellige forskningsgrupper på én gang. Desuden er der ved nogle af de tværfaglige projekter også forskere, der ikke har en psykologisk baggrund.

På instituttet er der fem forskningsgrupper. Tre, der hører under forskningsenheden for Medicinsk Psykologi: INSIDE, InCoRE og Biologisk og Kognitiv Psykologi og tre, der hører under forskningsenheden for Klinisk Psykologi: THRIVE, CH:LD og Videnscenter for Psykotraumatologi.

 

Forskningsgrupperne:

Biologisk og kognitiv psykologiForskningsgruppen Biologisk og Kognitiv Psykologi bruger forskellige former for eksperimentielle adfærdsmæssige og fysiologiske værktøjer til at studere menneskelig adfærd. I forskningsruppen bliver der anvendt tvillinge- og adoptionsdata for at undersøge gener og familieoplevelser.
Forskningsgruppen er ledet af: Ulrik Kirk

INSIDE (Psychology IN SomatIc DisEase) forsker indenfor medicinsk- og sundhedspsykologi. Gennem tværfaglig forskning søger INSIDE at forbedre behandlingen af patienter med somatiske sygdom, ved at bidrage med viden om, hvordan krop og psyke interagerer.
Forskningsgruppen er ledet af: Frans Pouwer

InCORE undersøger sundhed og sygdom i en relationel kontekst, ved at afdække patienternes coping af deres sygdom samt undersøge motivationen for livsstilsændringer. InCORE undersøger interventioner i forhold til patienter og forskellige somatiske sygdomme.
Forskningsgruppen er ledet af: Kaya Roessler

THRIVE forsker i interpersonel vold. De søger at bibringe ny og anvendelsesorienteret viden omkring interpersonel vold, for at kunne informere praksis og det internationale forskningssamfund.
Forskningsgruppen er ledet af: Maj Hansen

CH:LD har fokus på, og forsker i, børn og unges udvikling, læring og psykisk sundhed. I forskningsgruppen søger de at kvalificere samt forbedre allerede eksisterende praksis, både i almene rammer, men også ved forebyggende indsatser, udredning og interventioner.
Forskningsgruppen er ledet af: Mette Elmose Andersen

Videnscenter for Psykotraumatologi forsker i forebyggelse og behandling inden for traumerelaterede lidelser, særligt akut stressforstyrrelse, posttraumatisk stress lidelse (PTSD) og kompleks PTSD. Videnscenterets kerne-forskningsområder er vold, udsatte børn, katastrofer, kritisk sygdom, forebyggelse og krig.
Forskningsgruppen er ledet af: Ask Elklit

Sidst opdateret: 11.04.2024