Skip to main content

Hjælpelinjer

Ensomhed

Arrangør af mødesteder for ensomme unge;

Misbrug

Rådgivning og støttende samtaler til unge og voksne med misbrug eller afhængighedsproblematik;

Offerrådgivning

Et tilbud om vejledning, støtte og omsorg til ofre, samt til pårørende, og vidner der har været udsat for en forbrydelse eller en ulykke;

Psykisk sårbare

Landsdækkende rådgivning til psykisk sårbare;

Senfølger af seksuelle overgreb

Rådgivning for voksne med senfølger af seksuelle overgreb;

Spiseforstyrrelser og selvskade

Rådgivning og hjælp til mennesker berørt af spiseforstyrrelse og selvskade;

Stalking

Telefonrådgivning og hjælp til stalkingramte og stalkere;

Voldelige relationer

Rådgivning og hjælp til personer, som udøver vold i nære relationer;

Voldtægt

Rådgivning og hjælp i forbindelse med voldtægt og seksuelle overgreb

Sidst opdateret: 01.04.2019