Institutråd

Institutråd

Medlemmer:

Per Krogh Hansen (formand)
Adam Paulsen (VIP)
Anine Henriksen (Studierepræsentant)
Bettina Ross (TAP)
Heidi Philipsen (VIP)
Hjalte Schøsler (Studierepræsentant)
Kurt Kjær Olesen (TAP)
Lars Frode Frederiksen (VIP)
Lars Handesten (VIP, næstformand)
Maria Davidsen (TAP)
Nikolaj Nottelmann (VIP)
Vacant (Studierepræsentant)

 

Sekretær Hanne Frederiksen