Skip to main content

Tidligere afholdte arrangementer

Forår 2019

Seminar: 1989 - What is Left to Celebrate?
26. februar 2019, 13:01-15:00, Mødelokale 6
Stefano Bottoni (Det Ungarske Videnskabernes Akademi)
Arrangeret i samarbejde med Thomas Wegener Friis

Seminar: Karl Marx and the Cycles of American Capitalism
13. marts 2019, 13:01-15:00, Mødelokale 6
Andrew Hartmann (Illinois State)
Arrangeret i samarbejde med Anders Bo Rasmussen

Seminar: Key Political Actors in the Danish Welfare State
11.-12. april 2019, Mødelokale 6
Som led i et nyt projekt om centrale politiske aktører i velfærdsstaten (arr. af Heidi Vad Jønsson, SDU, Niklas Olsen, KU og Jannick Schou, ITU) afholdes et seminar, hvor den teoretiske ramme i projektet og en række studier af disse aktører præsenteres. Alle forskningsprogrammets medlemmer er velkomne til at deltage i seminaret eller dele af det. Et mere udførligt program følger snarest.
Arrangeret i samarbejde med Heidi Vad Jönsson

Seminar: The Entangled Television Histories of Sweden and the GDR. Media Cultures and Political History
24. april 2019, 13.01-15.00, Mødelokale 6
Marie Cronqvist (Lund)

Internt seminar: Paperfremlæggelser
8. maj, kl. 14.01-16.00, Mødelokale 6
På baggrund af vores vellykkede sessioner i de foregående semestre bliver der også i dette semester mulighed for internt at fremlægge og diskutere papers/artikeludkast blandt programmets deltagere. Hvis du gerne vil præsentere eller melde dig som discussant, skal du sende en mail til Casper (csy@sdu.dk) hurtigst muligt og gerne inden påske.


Efterår 2018

17. september 2018, kl. 10.01-12.00, Mødelokale 6
Seminar: 1864-projektet Rasmus Glenthøj, Jens Wendel-Hansen, Mie Ingemann Fredenslund
I dette seminar skal vi stifte bekendtskab med projektet ”I nederlagets skygge: 1864 i dansk selvforståelse og historiebrug (1864-2014)”, der ledes af Rasmus Glenthøj. De deltagende forskere vil på et tidligt stadie i projektet præsentere den overordnede projektidé og de forskellige delelementer med henblik på diskussion og kvalificering af tilgang og fokus. 

12. oktober 2018, kl. 10.00-12.00, O100
Department of History Address Professor David Runciman (Cambridge): ”How Democracy Ends”
A historian with a fervent interest in politics, Professor Runciman is the host of the weekly podcast “Talking Politics” and a frequent contributor to The London Review of Books. He is the author of several books about the history of political thought, the history of democracy and the nature of modern politics. These include The Politics of Good Intentions (2006), Political Hypocrisy (2008) and The Confidence Trap (2013).
In his latest book, How Democracy Ends (2018), Professor Runciman asks us to re-examine our historically informed assumptions about the demise of democracy. Are we equipped to understand current and future challenges to democracy? When democracy fails, will we realise it?
Tilmelding er nødvendig via dette link: https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/ih/uddannelse/department_of_history_address.

8. november 2018, kl. 13.01-15.00,  Mødelokale 6 
Seminar: Internationale organisationer og (ny) international politisk historie Karen Gram-Skjoldager, Aarhus
Dette seminar er et i rækken af seminarer om nye strømninger og tilgange i feltet politisk historie. Med udgangspunkt i sit igangværende forskningsprojekt ”The Invention of International Bureaucracy - The League of Nations and the Creation of International Public Administration, c.1920-1960”, vil Karen Gram-Skjoldager diskutere nye strømninger i international politisk historie samt beskrive projektets foreløbige resultater samt dets teoretiske og metodiske perspektiver og udfordringer.  
 
6. december 2018, kl. 13.01-15.30,  Mødelokale 6 
Internt seminar: Paper-fremlæggelser.  På baggrund af vores vellykkede session i foråret bliver der også i dette semester mulighed for intern at fremlægge og diskutere papers/artikeludkast blandt programmets deltagere. Hvis du gerne vil præsentere eller melde dig som discussant, skal du sende en mail til Casper Sylvest (csy@sdu.dk) hurtigst muligt og gerne inden den 1. oktober 2018.  
    
Forår 2018

28. februar 2017 kl. 13.00-15.00, Mødelokale 6
International retshistorie som politisk historie
Morten Rasmussen (Københavns Universitet)

Seminaret er blevet aflyst og vil blive afholdt på et senere tidspunkt
Turismens politik og politisk turisme. Europæisk turisme 1945 – 1989
Julie Andersen (SDU), Sune Bechmann Pedersen (Lund), Rósa Magnusdottir (AU)
Arrangeret i samarbejde med Julie Andersen.

5. april 2018, Lokale U43
The Liberal Roots of the Neoliberal Order: Exporting Capitalism and the New Deal to the Postwar World
Jason Scott Smith (University of New Mexico & Mary Ball Washington Professor of American History, University College Dublin).
Arrangeret i samarbejde med Niels Bjerre-Poulsen.

16. maj, kl. 13.00-15.00,  Mødelokale 6
Internt seminar: Paper-fremlæggelser
Som et nyt initiativ i forskningsprogrammet har vi et seminar med fremlæggelse og diskussion af papers/artikeludkast fra og blandt programmets deltagere. Hvis du gerne vil præsentere eller melde dig som discussant, skal du sende en mail til Casper Sylvest (csy@sdu.dk) hurtigst muligt og gerne inden den 1. april 2018.


Efteråret 2017

27. september, kl. 13:01-15:00, Mødelokale 6

Climate Justice and the Economy – historical and theoretical perspectives since 1993
Stefan Gaarsmand Jakobsen, CBS

13. oktober, kl. 12:01-14:00, O100
Department of History Address 2017
Professor Joanna Bourke, Birkbeck - Please register: http://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/ih/uddannelse/department_of_history_address

15. november, kl. 13:01-15:00, Mødelokale, Center for Mellemøststudier
Koldkrigere, medløbere og røde lejesvende: Politisk historie og historiebrug
Rosanna Farbøl, Aarhus

6. december, kl. 14:01-16:00, Mødelokale 6
1814-projektet: Resultater og nye perspektiver.
Michael Bregnsbo, Rasmus Glenthøj, Lone Kølle Martinsen og Morten Nordhagen Ottosen

Foråret 2017

22. februar, kl. 13.00-15.00  Mødelokale 6
Køn, medborgerskab og politisk historie 
Nina Javette Koefoed (Institut for Historie, Aarhus Universitet) og Lone Kølle Martinsen (SDU).

Dette seminar er det andet i rækken af seminarer under overskriften Hvad er politisk historie nu? Som i efterårets seminar om teknologihistorie, er formålet at undersøge, hvad der karakteriserer den traditionelle politiske historie, hvordan den har udviklet sig i de seneste årtier og hvordan aktuel politisk historie relaterer sig til forskellige former for ”bindestregshistorie”. I dette seminar om køn, medborgerskab og politisk historie vil Nina Koefoed (Aarhus Universitet) og Lone Kølle Martinsen (SDU, som kommentator) give eksempler på aktuel historisk kønsforskning, diskutere dens styrker og udfordringer samt dens bidrag til politisk historie. Har kønshistorien bid? Hvad fortæller den os om det danske samfunds politiske udvikling? Handler den nok om mænd og deres rolle i (re)produktionen af politiske institutioner og politisk kultur? Og hvad er kønshistoriens fremtid?

22. marts, kl. 13.00-15.00  Mødelokale 6
Den ideologiske udvikling i det kinesiske kommunistparti efter den Kolde Krigs afslutning
Andreas Møller Mulvad (Department of Business and Politics, CBS)

På baggrund af en nyligt afsluttet ph.d.-afhandling, vil Andreas Møller Mulvad analysere det kinesiske kommunistpartis ideologi i et samtidshistorisk perspektiv. Andreas vil bl.a. drøfte de forskellige ideologiske strømninger, der har præget kommunistpartiet i de sidste 25 år og på den baggrund sætte os i stand til at forstå den aktuelle udvikling under præsident Xi Jinping. Seminaret er arrangeret i samarbejde med Anders Dalsager.

29. marts, kl. 13.00-15.00,  U150
Whither America? Implications of the 2016 Election and What to Expect from President Trump
Melinda Jackson (San Jose State University, USA)

In this talk, Melinda Jackson, currently a Fulbright Scholar with University College West, Troldhättan, Sweden, will discuss the implications of the 2016 election of Donald Trump as the 45th president of the United States. Dr Jackson’s talk will be followed by a panel discussion and short presentations by Dr Niels Bjerre-Poulsen, Katrine Meldgaard Kjær, and Jørn Brøndal (all SDU).
 

26. april 2017, kl. 13.00-17:00, Mødelokale 6
Fremtiden, vækst og grænserne for vækst i 1960erne og 1970erne – globale og nordiske perspektiver
Jenny Andersson (Sciences Po, Paris), Asger Hougaard (Københavns Universitet) og David Larsson Heidenblad (Lunds Universitet)

Til dette seminar vil tre gæster tematisere fremtids- og vækstbegrebernes historie og deres rolle i den politiske debat i 1960erne og 1970erne. Jenny Anderson vil indledningsvis og på baggrund af sit flerårige forskningsprojekt Futurepol (ERC Starting-Grant, 2012-) fortælle om fremvæksten af globale fremtidsforestillinger i perioden og knytte dem til spørgsmålet om vækst. Herefter vil David Larsson Heidenblad fortælle om forholdene i Sverige under titlen ”Framtidskunskap i cirkulation, 1966-1972”. Endelig vil Asger Hougaard på baggrund af sin specialeafhandling fra Københavns Universitet fortælle om vækstbegrebets rolle og betydning på den danske venstrefløj. Jeppe Nevers vil kommentere de tre oplæg før der vil blive rig lejlighed for at stille spørgsmål og diskutere med de tre oplægsholdere.

15. maj 2016, kl. 14.00-16.00 Mødelokale 6 (*OBS mandag*)
The History of the Body as Political History
Jenny Bangham (Department of History and Philosophy of Science, University of Cambridge)

Forårets sidste arrangement er et led i rækken af seminarer om spørgsmålet Hvad er politisk historie nu? Vi får besøg af Jenny Bangham, der vil fortælle om sin forskning i kropshistorie og dens relation til politisk historie. Jenny Bangham har blandt andet beskæftiget sig med spørgsmål om race, blodgrupper og menneskelig genetik i en britisk og international kontekst i tiden under og efter 2. verdenskrig. Seminaret, der foregår på engelsk, er arrangeret i samarbejde med Anne Hagen Berg.

Efteråret 2016

Onsdag d. 7. september kl. 13.15-15.00, Mødelokale 6
Politikkens historie: Fra forskning til formidling

I en tid hvor humanioras samfundsrelevans er til debat, fokuserer dette seminar på formidling af forskningsindsigter og de udfordringer og muligheder, der knytter sig hertil. Ambitionen er at vende diskussionen på hovedet. I stedet for at fokusere på formidlingen fra forsker til forsker, stiller vi spørgsmålet: Hvad er de vigtigste brikker i politikkens historie? Seminaret laves i samarbejde med TV-produktionsselskabet Dokumentaristen (se nærmere: dokumentaristen.com), der planlægger en TV-produktion om politikkens historie. Dokumentaristen producerer udsendelser især til DR og TV2, og drives af tidligere og nuværende historiestuderende fra SDU.

Arrangeret i samarbejde med Klaus Petersen.

Tirsdag den 20. september 2016, kl.14:00-16:00, O100
The Divinity of Jesus and the Divinity of the Roman Emperor: Common Grounds and Difference

Bart Ehrman

Department of History Lecture. Arrangeret i samarbejde med Forskningsprogrammerne ”Kulturmøder” og ”Autoritet, materialitet og ”medier”.

Onsdag den 12. oktober 2016, kl. 14.15-16.00, Mødelokale 6
The History of Technology as Political History / Teknologihistorie som politisk historie

Casper Andersen (Idéhistorie, Aarhus Universitet) og David Nye (SDU).

Dette seminar er det første i en planlagt række af seminarer under overskriften Hvad er politisk historie nu? Tanken er at vi bl.a. skal undersøge, hvad der karakteriserer den traditionelle politiske historie, hvordan den har udviklet sig i de seneste årtier og hvordan aktuel politisk historie relaterer sig til forskellige former for ”bindestregshistorie”. Vi lægger ud med teknologi-historie. Casper Andersen (Idéhistorie, AU) kommer på besøg og fortæller om sin forskning i tekno-politik i forhold til den afrikanske afkoloniseringsproces og UNESCO. Vores egen David Nye vil kommentere på Caspers oplæg og supplere med sit syn op forbindelseslinjerne mellem teknologihistorie og politisk historie. Seminaret foregår på engelsk.

Tirsdag den 8. november 2016, kl. 10.00-16.30, O77 
Seminar: Ret og politik

Deltagelse af bl.a. Helle Porsdam, Eirik Holmøyvik, Sten Schaumburg-Müller, Dorte Sindbjerg Martinsen.

Seminaret vil kigge nærmere på det historisk spændte forhold mellem ret og politik. Det er et stort forskningsområde i flere lande, men ikke i Danmark. Seminaret skal åbne for nogle af de perspektiver, der ligger i dette forskningsfelt. Det er håbet, at seminaret kan fungere som et rum for nye ideer. Eirik Holmøyvik fra Bergen Universitet vil fortælle om den norske forskning, Helle Porsdam om den amerikanske og Dorte Sindbjerg Martinsen om forskningen i europæisk ret. Sten Schaumburg-Müller fra SDU vil fortælle, hvordan dansk retsvidenskab traditionelt har set på forholdet mellem politik og ret, og Jesper Lundsby Skov vil ud fra en case i dansk historie analysere forholdet mellem politik og ret.

Arrangeret af Jesper Lundsby Skov

18. november 2016, kl. 10.00 – 17.00, O77
Seminar: Danmarkshistorien som konfliktzone II

Seminar II bygger videre på forårets seminar. Bidragsyderne til den planlagte bog, "Konfliktzonen Danmark", præsenterer udkast til artikler, hvis tema er de fortællinger, der kan knæsættes i relation til forskellige erindringssteder i nyere dansk historie.

Arrangeret af Rasmus Glenthøj, Sissel Bjerrum Fossat og Lone Kølle Martinsen

Foråret 2016

Onsdag d. 16. marts kl. 13-15
Seminar: Konkurrencestaten – og universitetspolitikken
Oplæg: Ove Kaj Pedersen (CBS) og Julian Lamberty (SDU)

Mandag d. 7. marts kl. 10-12 og 13-15
kl. 10-12: Forelæsning v. Sidney Milkis (University of Virginia) Joining the Revolution: Lyndon Johnson, the Modern Presidency, and the Civil Rights Movement
kl. 13-15: Seminar m. Milkis om 'American Political Development' som forskningsfelt

Onsdag d. 20. april kl. 13-15
Forelæsning v. Jesper Majbom Madsen (SDU)
Senatets ret til magten: Cassius Dio som politisk historiker

Fredag d. 20. maj, kl. 10-14
Seminar: Danmarkshistorien som konfliktzone
Projektgruppe: Rasmus Glenthøj, Sissel Bjerrum Fossat og Lone Kølle Martinsen

Efteråret 2015

Onsdag d. 16. september kl. 13-15
Forelæsning v. Carsten Humlebæk (CBS)
Spanien og Catalonien – hvad er problemet?

Onsdag d. 30. september kl. 13-15
Forelæsning v. Niklas Olsen (København)
Den neoliberale forbrugerfigur: Fra markedet til den offentlige sektor

Mandag d. 9. november kl. 13-15
Forelæsning ved Ning de Coninck-Smith (Aarhus Universitet)
Det skolehistoriske projekt: Empiriske konklusioner og metodiske refleksioner

Onsdag d. 25. november kl. 13-17 – AFLYST
Seminar: Køn som politisk tema: Historiske perspektiver
Oplæg: Nina Javette Koefoed (Aarhus), Sissel Bjerrum Fossat (Odense), Klaus Petersen (Odense), Mai Hostrup Brunse (Odense) og Kristine Kjærsgaard (Odense)

Foråret 2015

Torsdag d. 12. marts kl. 13-17
Seminar: Emotions in Political History
Oplæg: Jan Plamper (London), Kasper Grotle Rasmussen (Odense), Camilla Schjerning (Odense Bys Museer) og Lone Kølle Martinsen (Odense)

Onsdag d. 25 marts kl. 13-15
Forelæsning v. Jeanne Morefield (Whitman College, Washington)
'Liberal Metahistory and Imperial Apologetics: Britain and America'

Tirsdag d. 28. april kl. 12-17
Seminar: Historie og samfundsvidenskab: En status
Oplæg: Per Boje (Odense), Palle Svensson (Aarhus), Kristine Kjærsgaard (Odense), Jens Ringsmose (Odense) og Morten Rasmussen (København)

Efteråret 2014

Torsdag d. 21. august
Session om politisk historie på institutdagen
Oplæg: Jeppe Nevers, Lone Kølle Martinsen, Sissel Bjerrum Fossat og Casper Sylvest

Onsdag d. 3. september kl. 13-15
Forelæsning v. Heinz-Gerhard Haupt (Bielefeld)
'What is New Political History?'

Onsdag d. 8. oktober kl. 13-15
Forelæsning v. Mikkel Thorup (Aarhus)
'Hvad er politik? Elementer fra den politiske tænknings historie'

Onsdag d. 17. december kl. 14-16
Forelæsning v. Marcus Llanque (Augsburg)
'Current Discussions Concerning the Concept of Human Rights'
Forelæsning v. Steven L.B. Jensen (København)
'The Breakthrough of Human Rights in the 1960s'

Foråret 2014

Fredag d. 11. april kl. 9-12
Dobbeltforelæsning v. Giovanni Orsina (Rom/Lucca)
‘Berlusconism in Italian History’
‘Thoughts on Political History’

Torsdag d. 24. april kl. 10-12
Forelæsning v. Hedwig Richter (Greifswald)
’Cultural History of Elections’

Torsdag-fredag d. 22.-23. maj
Seminar: ‘Democracy and the Welfare State: Connections in Comparative Perspective’ 
Oplæg: Tim B. Müller (Hamborg), Johanna Rainio-Niemi (Helsinki), Urban Lundberg (Stockholm), Philipp Müller (Fribourg), Sissel Bjerrum Fossat (Odense), Kristina Krake (Odense) og Jeppe Nevers (Odense)

Sidst opdateret: 20.01.2020