Program

Efterår 2019


Turismens politik og politisk turisme. Europæisk turisme efter 1918.
11. september, kl. 09.30-12.00Mødelokale 6
Julie Andersen (SDU) og Sune Bechmann Pedersen (Lund) og Jeppe Nevers (SDU)
Arrangeret i samarbejde med Julie Andersen.

Department of History Address
11. oktober, kl. 10.00-12.00, O100
Ludmila Jordanova, University of Cambridge
Tilmelding er nødvendig via dette link: https://www.sdu.dk/da/dha

Politisk historie efter murens fald

8. november, kl. 13:30-15:30, Mødelokale 6

Karl Christian Lammers (KU), Jeppe Nevers (SDU), Marlene Wind (KU)

I november er det 30 år siden, at Berlinmuren faldt. Den 9. november 1989 åbnede regeringen i det tidligere Østtyskland for, at landets borgere kunne besøge Vesttyskland, og i de følgende dage klatrede glade berlinere fra begge sider over den mur, der siden 1961 havde symboliseret verdens opdeling i øst og vest. Østtyskland blev snart en del af Forbundsrepublikken, og en periode præget af optimisme på vegne af demokrati, menneskerettigheder og internationalt samarbejde blev indledt. I dag – tre årtier senere – er Tyskland og Europa forandrede. Det samme gælder debatten om politiske idealer og visioner, hvor særligt populisme og mistro til etablerede autoriteter og institutioner sætter sit præg på tysk, europæisk og global politik. 

Institut for Histories forskningsprogram for politisk historie ønsker at samle instituttets medarbejdere til en rundbordssamtale om både Europas og historieforskningens udviklinger siden 1989. Hvordan er det siden 1989 gået for det forenede Tyskland, og hvilken betydning fik murens fald for tysk historieforskning? Hvilken betydning fik murens fald for udviklingen af EU, og hvordan har den politiske historieskrivning mere bredt set udviklet sig siden 1989?

Ordstyrer: Casper Sylvest

Efterfølgende reception med let forplejning.

Seminar: Nuclear Culture and the Cold War
14. november 2019,  14.15-16.00 room 6

The Cold War in the US Southwest: mesas, cattle, and nukes, Lucie Genay, University of Limoges
Civil Defence in the City: Aarhus as a Site of the Imaginary Nuclear War, Rosanna Farbøl, SDU
Nuclear Fallout as Risk: Denmark and the Thermonuclear Revolution, Casper Sylvest, SDU
The seminar is organized by the research programmes Cultural Encounters and Political History, Dept. of History, SDU

Klik her for abstracts 


Internt seminar: Paperfremlæggelser og møde om fremtidige aktiviteter i forskningsprogrammet

4. december 2019, kl. 14.01-16.00, Mødelokale 6

Der bliver også i dette semester mulighed for internt at fremlægge og diskutere papers/artikeludkast blandt programmets deltagere. Hvis du gerne vil præsentere eller melde dig som discussant, skal du sende en mail til Casper (csy@sdu.dk) hurtigst muligt.


Forår 2019

Seminar: 1989 - What is Left to Celebrate?
26. februar 2019, 13:01-15:00, Mødelokale 6
Stefano Bottoni (Det Ungarske Videnskabernes Akademi)
Arrangeret i samarbejde med Thomas Wegener Friis

Seminar: Karl Marx and the Cycles of American Capitalism
13. marts 2019, 13:01-15:00, Mødelokale 6
Andrew Hartmann (Illinois State)
Arrangeret i samarbejde med Anders Bo Rasmussen

Seminar: Key Political Actors in the Danish Welfare State
11.-12. april 2019, Mødelokale 6
Som led i et nyt projekt om centrale politiske aktører i velfærdsstaten (arr. af Heidi Vad Jønsson, SDU, Niklas Olsen, KU og Jannick Schou, ITU) afholdes et seminar, hvor den teoretiske ramme i projektet og en række studier af disse aktører præsenteres. Alle forskningsprogrammets medlemmer er velkomne til at deltage i seminaret eller dele af det. Et mere udførligt program følger snarest.
Arrangeret i samarbejde med Heidi Vad Jönsson

Seminar: The Entangled Television Histories of Sweden and the GDR. Media Cultures and Political History
24. april 2019, 13.01-15.00, Mødelokale 6
Marie Cronqvist (Lund)

Internt seminar: Paperfremlæggelser
8. maj, kl. 14.01-16.00, Mødelokale 6
På baggrund af vores vellykkede sessioner i de foregående semestre bliver der også i dette semester mulighed for internt at fremlægge og diskutere papers/artikeludkast blandt programmets deltagere. Hvis du gerne vil præsentere eller melde dig som discussant, skal du sende en mail til Casper (csy@sdu.dk) hurtigst muligt og gerne inden påske.

 

Tidligere afholdte arrangementer

Se oversigt over tidligere afholdte arrangementer i forskningsprogrammet Politisk Historie

Tidligere arrangementer

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies