Skip to main content

Program

Efterår 2019


Turismens politik og politisk turisme. Europæisk turisme efter 1918.
11. september, kl. 09.30-12.00Mødelokale 6
Julie Andersen (SDU) og Sune Bechmann Pedersen (Lund) og Jeppe Nevers (SDU)
Arrangeret i samarbejde med Julie Andersen.

Department of History Address
11. oktober, kl. 10.00-12.00, O100
Ludmila Jordanova, University of Cambridge
Tilmelding er nødvendig via dette link: https://www.sdu.dk/da/dha

Politisk historie efter murens fald

8. november, kl. 13:30-15:30, Mødelokale 6

Karl Christian Lammers (KU), Jeppe Nevers (SDU), Marlene Wind (KU)

I november er det 30 år siden, at Berlinmuren faldt. Den 9. november 1989 åbnede regeringen i det tidligere Østtyskland for, at landets borgere kunne besøge Vesttyskland, og i de følgende dage klatrede glade berlinere fra begge sider over den mur, der siden 1961 havde symboliseret verdens opdeling i øst og vest. Østtyskland blev snart en del af Forbundsrepublikken, og en periode præget af optimisme på vegne af demokrati, menneskerettigheder og internationalt samarbejde blev indledt. I dag – tre årtier senere – er Tyskland og Europa forandrede. Det samme gælder debatten om politiske idealer og visioner, hvor særligt populisme og mistro til etablerede autoriteter og institutioner sætter sit præg på tysk, europæisk og global politik. 

Institut for Histories forskningsprogram for politisk historie ønsker at samle instituttets medarbejdere til en rundbordssamtale om både Europas og historieforskningens udviklinger siden 1989. Hvordan er det siden 1989 gået for det forenede Tyskland, og hvilken betydning fik murens fald for tysk historieforskning? Hvilken betydning fik murens fald for udviklingen af EU, og hvordan har den politiske historieskrivning mere bredt set udviklet sig siden 1989?

Ordstyrer: Casper Sylvest

Efterfølgende reception med let forplejning.

Seminar: Nuclear Culture and the Cold War
14. november 2019,  14.15-16.00 room 6

The Cold War in the US Southwest: mesas, cattle, and nukes, Lucie Genay, University of Limoges
Civil Defence in the City: Aarhus as a Site of the Imaginary Nuclear War, Rosanna Farbøl, SDU
Nuclear Fallout as Risk: Denmark and the Thermonuclear Revolution, Casper Sylvest, SDU
The seminar is organized by the research programmes Cultural Encounters and Political History, Dept. of History, SDU

Klik her for abstracts 


Internt seminar: Paperfremlæggelser og møde om fremtidige aktiviteter i forskningsprogrammet

4. december 2019, kl. 14.01-16.00, Mødelokale 6

Der bliver også i dette semester mulighed for internt at fremlægge og diskutere papers/artikeludkast blandt programmets deltagere. Hvis du gerne vil præsentere eller melde dig som discussant, skal du sende en mail til Casper (csy@sdu.dk) hurtigst muligt.


 

 

Tidligere afholdte arrangementer

Se oversigt over tidligere afholdte arrangementer i forskningsprogrammet Politisk Historie

Tidligere arrangementer

Sidst opdateret: 17.02.2020