Skip to main content

Forskningsprogrammer

  • Politisk historie
  • Kulturmøder
  • Autoritet, materialitet og medier

    Programmernes aktiviteter spænder vidt, fra fælles gæsteforelæsninger og seminarer, til aktiviteter for dele af gruppen, som f.eks. (men ikke begrænset til): Tematiske læsegrupper, work-in-progress-diskussioner af deltagernes forskning, workshops vedr. publikation af antologier og særudgaver af tidsskrifter, o.a.

    Alle deltagere i forskningsprogrammerne er velkomne til at søge om midler til aktiviteter, der falder inden for programmets virkefelt. Forskningsprogrammerne samarbejder om den årlige Department of History Address hvert efterår, hvor en nybrydende og toneangivende international topforsker giver en gæsteforelæsning for alle medarbejdere og studerende http://www.sdu.dk/da/ihks.

    Medarbejderne på instituttet opfordres til at deltage i og bidrage aktivt til forskningsprogrammerne, hvis virkefelter opdateres løbende i et samarbejde mellem deltagere, forskningsprogramledere og Institutråd.

Sidst opdateret: 22.02.2018