Skip to main content

Udviklingsprogram for sociale innovatører

We cannot solve our problems with the same thinking that created them”, Albert Einstein

Udviklingsprogram for sociale innovatører ...

... er for dig, der arbejder engageret, empatisk og kreativt med at løse komplekse sociale problemer i krydsfeltet mellem den offentlige, frivillige og private sektor.

I programmet arbejder vi praktisk med at udvikle dit projekt og dine kompetencer, så du bliver endnu bedre til at:

 • forstå og definere den sociale værdi, du skaber.
 • udvikle dit projekts potentiale og bæredygtighed.
 • skalere det, så det får endnu dybere og større gennemslagskraft.

Hvad er social innovation?

Vi definerer social innovation bredt som en ny og bedre løsning på et socialt problem, hvor værdiskabelsen tilfalder udsatte mennesker og samfundet som helhed.

Denne definition er med vilje ganske bred og rummer nye ideer og projekter fra alle sektorer. Social innovation som begreb sætter således fokus på ideen og løsningen, der skaber social værdi uden at skele til den organisatoriske forankring.

Målgruppe

Udviklingsprogrammet henvender sig bl.a. til:

 • Sociale entreprenører
 • Frivillige ildsjæle
 • Projektledere eller projektmedarbejdere i en offentlig eller privat virksomhed, der arbejder inden for det sociale område (innovationskonsulenter, frivillighedskoordinatorer etc.)

Hvad får du ud af programmet?

Når du har gennemført programmet, vil du have:

 • en solid forståelse af, hvad social innovation er, samt hvor, hvornår og hvordan det kan bruges.
 • kompetencer, der hjælper dig til at udvikle og implementere sociale innovationer.
 • kompetencer, der gør dig i stand til at vurdere og evaluere potentialet og udfordringerne i sociale innovationsprojekter.
 • et nyt og spændende netværk af sociale innovatører, der kan inspirere og hjælpe dig i dit fremtidige virke.

Om os

Udviklingsprogram i social innovation er et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Vejle Kommune og Kolding Kommune.

Formålet med programmet er at understøtte vækstlaget af social innovation i Danmark ved dels at tilbyde et kompetenceløft til sociale innovatører i Danmark, og dels ved at lave engageret forskning i sociale innovationsprocesser.

Praktisk information

Udviklingsprogrammet bliver afholdt over tre mødegange på SDU i Kolding.

Mødedagene er:

 • 1. juni 2018, kl. 14-19
 • 24. august 2018, kl. 14-19
 • 5. oktober 2018, kl. 14-19

Imellem mødedagene vil der være en række projektrelaterede opgaver, som deltagerne skal løse understøttet af gruppemøder og vejledning.

Deltagelse i programmet er gratis.

Hvordan kommer du med i programmet?

Adgang til programmet sker gennem en ansøgning, der indeholder et CV, en motivation for ansøgningen, samt en kort beskrivelse af det projekt, du vil arbejde med i programmet.

Ansøgningen sendes til Steffen Korsgaard stko@sam.sdu.dk senest den 1. maj 2018.

Programmet er åbent for alle sociale innovatører i Danmark. Der er et maksimalt deltagerantal på 20. Et antal pladser er reserveret til deltagere fra Vejle og Kolding kommuner.

Forudsætninger

 • Du har planer om eller er allerede involveret i et projekt, der har til formål at skabe social værdi.
 • Du kan læse og skrive på et niveau, der svarer til en gymnasial uddannelse.
 • Du er motiveret for at arbejde på programmet løbende og i grupper med andre dedikerede sociale innovatører.

Spørgsmål og kontakt

Projektets tovholder
Steffen Korsgaard, SDU - stko@sam.sdu.dk

Kontaktperson hos Vejle Kommune
Mikkel Dragmose-Hansen - mikdr@vejle.dk

Kontaktperson hos Kolding Kommune
Tine Roos - tino@kolding.dk

 

     

Sidst opdateret: 11.04.2018