Skip to main content

Workshop om leverandørdreven innovation

Tirsdag den 15. september afholdt Design2Netvork i samarbejde med Industri Samarbejdet//Dansk Industri en workshop for mere end 25 deltagere fra metalindustrien. Dagen bød blandt andet på besøg af Innovation Manager Kirsten Jensen fra Easyfood, som fortalte om deres arbejde med leverandørdreven innovation, og hvordan en digital platform danner rammen for Easyfoods daglige kommunikation og dialog med deres kunder og leverandører omkring udviklingsprojekter.

Udover introduktion til leverandørdreven innovation blev deltagerne på workshoppen præsenteret for processer og værktøjer til at arbejde med leverandørdreven innovation. Dagen bar præg af aktiv deltagelse samt hands-on arbejde for deltagerne. De arbejdede blandt andet med kortlægning af deres virksomhedsnetværk, og hvordan det bidrager til udvikling og indtjening. Dagen sluttede af med interessante diskussioner om co-creation og virksomhedens innovative råderum.

innovation_stemningsbillede

Sidst opdateret: 15.05.2018