Ph.d.-projekter

Maria Vanessa aus der Wieschen 
Maria kan kontaktes på mwies@sdu.dk

Safinaz Büyükgüzel 
Safinaz has an MA and a Ph.D in French Language Teaching where she investigated avoidance strategies in political news interviews from a conversation analytic perspective. Currently, she is a PhD fellow at the Department of Design and Communication at the University of Southern Denmark. She is conducting a research project on micro-organisation of collaborative encounters in innovative workspaces under the supervision of Johannes Wagner. Her research draws on Conversation Analysis and Ethnomethodology and aims to unpack how the professional, interactional, material, and spatial settings of the workplace contribute to the innovation process, creativity, and eventually to the production of new technologies in high tech software companies.
Safinaz can be reached at safinaz@sdu.dk

Roland Hachmann
Ph.d.-projektet har tilknytning til forskningsprogrammet Didaktik, design og digitalisering og er et empirisk studie, der bidrager til FKK-projekt: Designing for situated knowledge in a world of change under ledelse af Nina Bonderup Dohn. Målet for FKK- projektet er at udvikle et filosofisk konsistent og pragmatisk anvendeligt læringsteoretisk fundament, der kan bruges til at planlægge læringsaktiviteter og forløb, der understøtter videnstransformation. Fundamentet vil blive afprøvet i praksis gennem udvikling af en række konkrete didaktiske designs, der bringes i anvendelse i ungdoms-, universitets-, og professionsuddannelser.
Kort fortalt undersøger Ph.d-projektet, hvordan inddragelsen af professionspraksis (en folkeskoleklasse) som et eksperimentarium samt brugen af mobile- og webbbaserede teknologier understøtter transformation af de lærerstuderendes viden mellem uddannelse og folkeskolens praksis. Roland Hachmann er interesseret i at undersøge, hvorledes bevægelsen mellem kontekster kan danne udgangspunkt for didaktiske designs, der kan øge kvaliteten af den professionslæring, der forgår på uddannelsen. Roland kan kontaktes på roh@sdu.dk eller 6550 1236

Kristina Hansen 
Mit projekt omhandler danske boligmagasiner, og hvordan disse tematiserer designs historiske dimension. Boligmagasinerne er i høj grad med til at præge den generelle diskurs omkring design, en diskurs som er blevet mere fokuseret på det historiske aspekt af design end førhen. Projektets omdrejningspunkt vil være en empirisk undersøgelse af de mest udbredte nutidige boligmagasiner, med henblik på at identificere hvordan boligmagasinerne tematiserer designs historiske dimension, og dermed med hvilken fortælling om designs historie som de bidrager til designdiskursen med. Kristina kan kontaktes på krha@sdu.dk eller 6550 8381

Lars Christian Jensen
Lars kan kontaktes på larscj@sdu.dk

Kristian Roland Larsen
Kristian undersøger i sit ph.d projekt, hvordan dansk møbeldesign i et historisk perspektiv er medieret i reklamer, udstillinger og salgsmesser.Han er uddannet cand.mag i Designstudier og har haft forskellige studiejobs på Kunstmuseet Trapholt og SDU. Derudover har Kristian en auktionsuddannelse fra Bruun Rasmussens Kunstauktioner, hvor han beskæftigede sig i afdelingen for moderne kunst og design. Kristian kan kontaktes på krirol@sdu.dk eller 65502689

Rainar Rye Larsen Udvikling af designanbefalinger til simulationsbaseret og praksisnær læring i digitalt didaktisk design
Jeg kigger på simulationsbaseret praksinær læring i de merkantile uddannelser. I projektet søger jeg indledningsvis at kortlægge –og forstå—det simulationsbaserede aktivitetslandskab, som det udspiller sig, og bliver konstrueret, i en vekselvirkning mellem den fysiske verden og de simulerede verdener eleverne navigerer igennem i deres uddannelse og praktik. Videre klipper, klistrer og konstruerer jeg designanbefalinger til understøttelse af fremtidig udvikling af simulationsbaseret læring.   Rainar kan kontaktes på rainar@sdu.dk eller 6550 2236

Tanja Nielsen Smart Tourism
Mit ph.d.-projekt har fokus på et nyt fænomen ”’Smart’ er et populært buzzword i tiden både indenfor forskningen og i den offentlige debat, særligt med fokus på ”smart” teknologier og Big Data. Vi ved stadig meget lidt om Smart Tourism, selvom der er øget interesse for fænomenet både i sin teoretiske oprindelse og praktiske forståelse.
I et praksisnært studie undersøger Tanja nuværende digitale praksisser og videreudvikling af Smart Tourism i både danske og internationale kontekster. Projektet forsøger at udfordre og udfolde begrebet ’smart’ i en turismekontekst ved at tage en socio-teknisk tilgang, der tager hensyn til mere flydende, dynamiske og fortløbende processer. Smart tourism er ikke kun en teknologiseret og datadreven form for turismeudvikling, men er en ny måde at tænke, samarbejde omkring og organisere turisme, der som minimum indebærer en turist og en turismeaktør, og som potentielt rummer en lang række af samfundets centrale institutioner og organisationer. Her er jeg særligt optaget af fremtidsscenarier for smart tourism og dets innovationspotentialer, der kan være meningsgivende og værdiskabende for turisten såvel som for turismeudbyderen og destinationen.
Tanja kan kontaktes på tani@sdu.dk  eller  6550 1215

Ane Bjerre Odgaard Digitalt didaktisk design til overgangen mellem dagtilbud og skole
Ph.d-projektet har til formål at udvikle digitalt didaktisk design til facilitering af 5-6-årige børns overgang fra dagtilbud til skole.
Projektet tager afsæt i et sociokulturelt perspektiv på læring, herunder en betoning af børns aktive meningsforhandling i de sociale fællesskaber som de er deltagere i.
Projektet skal bidrage med ny viden og nye praksisformer til understøttelse af børns overgang fra dagtilbud til skole samt til styrkelse af pædagogisk/didaktisk arbejde med digitale teknologier til denne målgruppe.
Dette sker ud fra en hypotese om at sociokulturelt informeret og situeret pædagogisk/didaktisk rammesætning af dialoger mellem børn og voksne omkring børns multimodale processer og produkter kan være med til at støtte børnene i at resituere viden
og virksomhedsformer mellem dagtilbud og skole. Projektet involverer samskabelsesprocesser med børn, pædagoger og lærere i dagtilbud og indskoling indenfor de metodiske rammer af Design Based Research. Ane kan kontaktes på ane@sdu.dk eller 6550 7646

Merja Ryöppy 
For two years I have been affiliated with the interdisciplinary research group Theatre Lab, at SDU Design Research, where I am supporting students and researchers with theatre methods in exploring design processes. Employed under the institute of Entrepreneurship and Relationship management, I have been sitting in Kolding for the whole time.In my work I draw from the expertise I have from two very different fields as I hold a M.Sc. (tech) from Tampere University of Technology as well as a B.A. in applied theatre. In Theatre Lab, we apply improvised theatre as a means to research human interaction in social relations, for instance in Prometheus project we explore ways to improve doctor-patient communication together with healthcare professionals, patients and relatives. My PhD study lies at the intersection of object theatre and design, with a focus on understanding objects as material and relational entities in social interaction, where new product ideas emerge. Object theatre emphasises material sensation and storytelling with objects, as well as urges to take multiple perspectives on the relational nature of objects and stakeholders. Merja can be be reached at merja@sdu.dk

Rosita Satell  Født som ikon
Billedmediernes betydning for nyere møbeldesign. Projektet omhandler hvordan møbeldesign formidles og kommunikeres i billeder, rum, ord og ting, og på hvilke måder medier og mediekulturen influerer på disse medieringsformer. Rosita kan kontaktes på rosita@sdu.dk / rs@trapholt.dk

 
Inga Schlömer
Digital cultural heritage - User-Centred Design for cultural mediation
Due to today’s digital society, users’ communication and reception behaviour and their expectations regarding the dissemination of information have significantly changed. This also applies for cultural institutions. Since mediation and education are integral parts of cultural institutions, information and communication technologies (ICT) are becoming increasingly important for cultural mediation. 
As User-Centred Design proved as a useful approach for developing satisfying solutions, the purpose of this Ph.D. project is to provide guidance on considering users’ requirements in ICT design projects for digital cultural mediation.  Inga kan kontaktes på inga@sdu.dk eller 6550 9488

Katrine Juel Vang  POLITIK, PROFESSION OG PRAKSIS – en undersøgelse af Borgerservice i biblioteket
Mit studie beskæftiger sig primært med baggrunden for inddragelsen af Borgerservice på biblioteket. Den feltinterne diskurs: Hvordan blev det en god idé i biblioteksvæsenet? Og policy-analytisk: Hvad er den lovmæssige baggrund for udviklingen? Disse analyser bliver perspektiveret af et praksisstudie af bibliotekarernes rolle i konstellationen på de lokale biblioteker.
Projektet rammesættes med fokus på folkebibliotekets og folkebibliotekarens værdigrundlag og samfundsrolle i det nuværende skisma mellem velfærdsstat og konkurrencestat. Katrine kan kontaktes på katvang@sdu.dk eller 6550 8334

Kjerstin Vedel
Kjerstin kan kontaktes på kv@sdu.dk

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies