Skip to main content

Forskning

Forskningen på Institut for Virksomhedsledelse er forankret i syv forskningsenheder med hver sit speciale.

Instituttet arbejder både kvantitativt og kvalitativt og bestræber sig på at bygge bro mellem anvendt forskning og grundforskning. Vi skaber viden, som fremmer forståelsen af business og management i praksis og markeder, institutioner og myndigheders roller.   

Vores forskning er både relevant for erhvervslivet og for samfundet i en bredere forstand, fordi den søger at fremme grundlæggende viden, som også kan inspirere til nytænkning og forandringer på områder, der ligger udenfor det rent forretningsmæssige.

Forskningen på Institut for Virksomhedsledelse spejler kompleksiteten i menneskers adfærd og beslutningstagning, og derfor anvender vi en bred vifte af teoretiske og metodiske tilgange i vores studier. Vi tror nemlig på, at værdifulde, tværfaglige forskningssamarbejder udvikler bottom-up processer – og ikke kun top-down strategier.

Vores forskere publicerer deres forskning i bøger og tidsskrifter af den højeste standard ifølge national og international ranking, men vi er også meget opmærksomme på, at der kommer vigtige bidrag til forskerverdenen fra andre publikationer.

Instituttets syv forskningsenheder tæller ca. 120 forskere og 15 ph.d.-studerende.

Find mere om instituttets forskningsaktiviteter nedenfor.

Sidst opdateret: 14.11.2022