Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi

Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi (SEBE) dækker forskningsområder og aktiviteter med fokus på, kultursociologi, miljø- og ressourceøkonomi, sport- og eventmanagement, købsadfærd, innovation, landdistriktsforskning og energi management.

SEBE driver de samfundsvidenskabelige uddannelser i Esbjerg: Bachelor og kandidat i Erhvervsøkonomi, Sport og Event Management, Energi Management, Sociologi, og i samarbejde med Ålborg Universitet kandidatuddannelserne i Miljø og Ressource Management, og Risiko og Sikkerhed Management.

Omdrejningspunktet for forskningen er den strategiske og anvendte forskning. Vi samarbejder ofte med det omgivende samfund, hvilket både kommer til udtryk i form af forskningsprojekter og i uddannelserne. En stor del af vores eksternt finansierede forskning sker via vores to centre: Center for Landdistriktsforskning (CLF) og Energi Management forskningscenter (EMC). Vi udfører også rekvireret forskning for Søfartsstyrelsen.


SEBE på twitter

Følg os på twitter

Næste Institutseminar:

4. marts - Cand. Soc. Emilie Holse: "Mikroplast. What did the stakeholderanalysis review"

Debatindlæg

Læs mere