Open Data om menneskelig adfærd - ODEx

ODEx er en del af SDUs strategi om at involvere sig i det omkringliggende samfund. Formålet med ODEx er at tage hånd om de mange samfundsmæssige udfordringer og muligheder indenfor Open Data og Big Data. Således har ODEX en vision om at skabe rammerne for værdiskabelse på baggrund af Open Data. Dette opnås gennem udvikling og validering af software og it-systemer, som kan håndtere data effektivt og inden for lovens rammer. Ydermere vil der blive etableret juridiske og etiske modeller for indsamling, behandling og distribution af Open Data. Sidst men ikke mindst vil der blive udviklet forretningsmodeller og kompetencer, som kan realisere potentialet i Open Data.

Inden for ODEx initiativet er et af fokusområderne Open Data om menneskelig adfærd. Formålet er at kortlægge menneskers adfærd og benytte den til optimering af bebyggede områder, så som bygninger, pladser, stier og parker. Et af hovedparametrene, når man vil optimere bebyggede områder, er et forstå, hvordan brugerne agerer, når de benytter disse områder. Viden om denne adfærd kan opnås ved at udnytte digitaliseringen af vores samfund herunder mobile, bærbare og Internet of Things enheder samt muligheden for lavprissensorer. Men for at opnå det fulde potentiale kræves det, at data ikke kun indsamles til brug en gang. Open Data paradigmet foreskriver en metode, der går videre end engangsdataopsamling og hermed øger værdien af dataene i den enkelte organisation og i samfundet som helhed. Open Data paradigmet muliggør også en gennemsigtighed, som man ikke får af kommercielle udbydere af data om adfærdsmønstre. Open Data paradigmet skaber imidlertid et behov for beskyttelse af privatlivet ved deling af data.

Visionen for dette projekt er i samarbejde at skabe nye løsninger til optimering af bebyggede områder baseret på Open Data om menneskelig adfærd, og herved styrke engagementet i samfundet ved at benytte Open Data til at adressere samfundsmæssige mål om bæredygtig og omkostningseffektiv bebyggelse og samtidig interagere med og skabe værdi for både den private og offentlige sektor. Projektet vil bl.a. undersøge disse muligheder i samarbejde med Odense Kommune og GeoFyn.

Fakta

 Periode: 1. marts 2016 – 28. februar 2019
Budget: 2.794 mio. kr.
Funding: SDUs fyrtårnsinitiativ ODEx
Arbejdspakkeleder: Lektor ph.d. Mikkel Baun Kjærgaard, Center for Energy Informatics

 SDU partnere:
Center for Energy Informatics
Institut for Idræt og Biomekanik
Juridisk Institut
Institut for Design og Kommunikation
Syddansk Universitetsbibliotek

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies