Brugerinvolverende IT-løsninger til energieffektive offentlige bygninger med mangeartet brug

Ændringer i brugeradfærd kan påvirke en bygnings energieffektivitet med mere end 30% - det er derfor et vigtigt parameter at optimere. Mange offentlige bygninger bliver brugt til mange forskelligartede formål, hvilket gør det svært at opnå en energieffektiv styring af bygningerne. Den mangeartede brug giver store ændringer i ophold og adfærd i bygningen over tid.

Et eksempel på en sådan bygning er det nye Borgernes Hus i Odense. I huset vil mennesker mødes på tværs af samfundslag og aldersgrupper. Her vil være bibliotek, studiegrupper, samarbejdspladser, foredrag, information og borgerservice under samme tag. Projektet vil, i regi af Borgernes Hus, undersøge, hvordan denne mangeartede brug af bygningen påvirker energiforbruget og komforten, og hvad det betyder for styringen af bygningen.

Projektet vil også formidle den data og viden, som opnås gennem projektet. Dette er for at give borgerne et indblik i, hvordan de digitale muligheder kan skabe energieffektivisering. Erfaringerne fra projektet vil efterfølgende kunne udbredes til andre bygninger i Odense Kommune og på Fyn, så som  haller, foreningslokaler, skoler og lignende, hvor mange brugergrupper deles om de samme faciliteter, og hvor det ofte ikke er brugerne selv, der betaler for energiforbruget.

FAKTA

Projektperiode: 1. juli 2017 til 30. juni 2018

Budget: Kr. 247.000

Funding: Energi Fyn

Projektleder: Mikkel Baun Kjærgaard, Center for Energy Informatics

Partnere:
Center for Energy Informatics, Syddansk Universitet
Odense Kommune