Skip to main content

Publikationer 2014

 

Published in English

Cost-of-illness of patients with contact dermatitis in Denmark af Bjørn Sætterstrøm, Jens Olsen o.a.

Udgivet på dansk

Analyse af forskelle i ressourceforbrug og omkostninger ved intravenøs og subkutan administration af Herceptin til behandling af HER2 positiv brystkræft af Jan Sørensen

Analyse af forskelle i ressourceforbrug og omkostninger ved intravenøs og subkutan administration af MabThera til behandling af lymfeknudekræft af Jan Sørensen

Tables in excel for your use / Til anvendelse tabeller i excelformat

 Rapporten "Engangsprodukter som alternativ til stålbækken og plasturinkolbe" er revideret og rapporten
Engangsprodukter som alternativ til stålbækken og plasturinkolbe, 2. udgave af Birgitte Nørgaard,
kan nu downloades.
Justeringerne i den nye udgave relaterer sig udelukkende til den økonomiske analyse, der nu fremstår mere nuanceret, ligesom en enkelt formelfejl er rettet.

IC modellen - et samarbejdsprojekt mellem Odense Kommune, Region Syddanmark og Praktiserende Lægers Organisation (PLO)
programteoretisk analyse af minipilot- og pilotfasen
 af Anne Lee, Birgitte Nørgaard og Louise Madsen

IC modellen - et samarbejdsprojekt mellem Odense Kommune, Region Syddanmark og Praktiserende Læges Organisation (PLO)
Arbejdsrapport - interviews med projektledelse og fagprofessionelle: detaljeret præsentation og diskussion af data og metode
 af Peter Kjær Pedersen 

IC modellen - et samarbejdsprojekt mellem Odense Kommune, Region Syddanmark og Praktiserende Læges Organisation (PLO)
Arbejdsrapport - patientinterviews:en undersøgelse af den sociale kapital i patient-system relationen i forbindelse med Integrated Care
 af Louise Madsen

Integrated Care litteraturgennemgang Arbejdsrapport af Birgitte Nørgaard og Sonja Vestergaard

Relative forventede omkostninger per patient for "Hospital Hjemme" i forhold tl indlæggelse på Geriatrisk Afd. G, OUH af Torben Larsen

Sidst opdateret: 16.08.2016