Skip to main content

Universitetspædagogikum med opstart sommer 2017

Universitetspædagogikum /Lecturer Training Programme starter op to gange om året. Der er tale om et internationalt forløb, der omfatter deltagere med forskellige nationaliteter, og derfor vil fællesundervisningen foregå på engelsk. Dansk-sprogede undervisere  vil  dog kunne blive superviseret mens de underviser på dansk. 

Hvert forløb starter med et introduktionsmøde. Her informeres deltagerne om formålet med og indholdet i universitetspædagogikum samt møder deres kollegavejledningsgruppe og eksterne vejledere. Introduktionsmødet ligger samtidig med afslutningen på et foregående hold, hvilket giver mulighed for at se de pædagogiske projekter, som deltagerne fra dette hold præsenterer.

Model for universitetspædagogikum beskriver de forskellige elementer i universitetspædagogikum, herunder:

 • Kursusdelen (et internat, en seminardag, e-læringsaktiviteter, universitetspædagogiske kurser, postersession)
 • Individuel vejledning
 • Kollegavejledning
 • Pædagogisk udviklingsprojekt
 • Undervisningsportfolio

  

Program for universitetspædagogikum sommer 2017  

 • Informationsmøde 8. juni 2017, kl. 10.00 til ca. 14.00 på Campus Odense
 • Internat 15.-17. august 2017, Munkebjerg Hotel, Vejle
 • Seminardag, 16. januar 2018 på Campus Odense
 • E-læringsaktiviteter
 • Åbne kurser (annonceres i kataloget over SDU medarbejderkurser og på SDUUP's hjemmeside)
 • Vejledning og kollegavejledning planlægges løbende gennem året
 • Postersession og afslutning 6. juni 2018 på Odense campus

Der kan forekomme ændringer i programmet, når vi kommer tættere på.

Deltagerbetalingen til universitetspædagogikum er 36.125 kr. og dækker alle omkostninger med undtagelse af deltagernes egen transport. Deltagerbetalingen dækkes af fakultet eller institut, afhængig af praksis på det enkelte hovedområde. Deltageren bør have sikret sig leders accept inden tilmelding til forløbet.

Ved overtegning af holdene kan det være nødvendigt at henvise deltagere til et senere forløb, efter nærmere aftale.

Universitetspædagogikum sekretariatsbetjenes af HR Udvikling. Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til HR-udvikling@sdu.dk.

Frist for tilmelding er 15. april 2017 og sker ved mail til Anne Grete Petersen, agpetersen@sdu.dk . Kontakt gerne Anne Grete Petersen vedr. eventuel senere tilmelding.

 

 

Sidst opdateret: 05.10.2020