Spydspidsprojektpuljen

Spydspidsprojektpuljen skal bidrage med ressourcer, der gør det muligt at eksperimentere med metoder og digitale teknologier, der kan aktivere den enkelte studerendes potentialer, såvel de faglige som de sociale og personlige. Med puljen ønsker direktionen at understøtte reel innovation gennem afprøvning af nye digitale og didaktiske muligheder ude i undervisningsmiljøerne.

Spydspidsprojekt 2021 - Call - deadline: 9. oktober 2020
Direktionen udlodder i 2021 i alt 1 mill. kr. til spydspidsprojekter inden for universitetspædagogik, der kan medvirke til at nytænke undervisning og uddannelser på SDU. Direktionen har besluttet, at temaet for Spydspidsprojekterne i 2021 er FN’s verdensmål 4 og 17 om kvalitetsuddannelse og partnerskaber for handling.

Læs call med nærmere beskrivelse af temaet og andre detaljer om projektansøgningerne via spot i højre side.

2019 puljen
Der var deadline for indsendelse af projektidéer til 2019 puljen den 17. juni  2019. Der blev indsendt 14 projektidéer og de 3 projektidéer nedenfor blev imødekommet. Projekterne vil blive fulgt tæt af SDU Universitetspædagogik med særlig fokus på at uddrage, dokumentere og formidle viden og erfaringer bredt på SDU. 

  1. Curriculum redesign af 3 Cand.merc. linjer med fokus på feed forward og akademisk dannelse på tværs af semestre. Institut for Entreprenørskab og relationsledelse, det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Kontaktperson: Jesper Piihl.

  2. Feedback-plan for de første fire semestre af bacheloruddannelsen til Bygningsingeniør. Institut for Teknologi og Innovation, det Tekniske Fakultet. Kontaktpersoner: Camilla F. Larsen og Gry G. Linell.

  3. Feedback på ledelsespraksis – Master i offentlig ledelse (FMOL). Institut for Statskundskab, det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Kontaktperson: Mads Bøge Kristiansen
 

2018 puljen
Puljen blev for første gang udbudt i 2018 med ansøgningsfrist den 15. maj 2018. Der blev indsendt 9 ansøgninger og de 3 projekter nedenfor blev imødekommet. Projekterne vil blive fulgt tæt af SDU Universitetspædagogik med særlig fokus på at uddrage, dokumentere og formidle viden og erfaringer bredt på SDU.

  1.  Udvikling af blended learning med SDU-PACS for studerendes fleksible læring og employability – et projekt på tværs af sundhedsuddannelser. Studieleder og lektor Henrik Lauridsen, Idræt og Biomekanik, lektor John Chemnitz, IMM og klinisk lektor Ole Graumann, Klinisk Institut m.fl. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

  2.  Projekt BMB online – styrke kvalitet, fleksibilitet og individualisering gennem online læringsprocesser. Specialkonsulent Lise Junker Nielsen, akademisk medarbejder Karin Hjernø og professor Brage Storstein Andresen, Institut for Biokemi og Molekylærbiologi, Det Naturvidenskabelige Fakultet. 

  3.  21st Century Employability Goals of Higher Education: Aligning Authentic Learning Goals of Courses and Self-Determination of Students. Lektor Saifuddin Khalid, lektor Lars Elbæk og videnskabelig assistent René Engelhardt Hansen, Institut for Idræt og Biomekanik. Thomas Bernhard Kjærgaard, SDU RIO og karrierekonsulent Majbritt Ursula Johansen, HR udvikling. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Call Spydspidsprojektpuljen 2021

Deadline for indsendelse af projektidé er 9. oktober 2020.

Læs mere