Skip to main content

Center for Turisme, Innovation og Kultur

Forskningsmæssigt tager vi på Center for Turisme, Innovation og Kultur udgangspunkt i såvel samfundsvidenskabelige som humanistiske tilgange, og forskningen dækker derfor emner lige fra kommunikation, marketing, innovation og lokal erhvervsudvikling, over kompetenceudvikling og e-læring til forvaltning af kulturarv og naturgoder.

Centrets mål er at bidrage til udvikling af bæredygtige løsninger i turismen på alle niveauer, så ud over forskning omfatter aktiviteterne derfor uddannelse og samarbejde med myndigheder og erhvervsliv på såvel lokalt og nationalt plan som på verdensplan. Centerets medarbejdere underviser på negot-uddannelserne i international turisme og fritidsmanagement samt i hotelmanagement.

TIK står for SDU’s bidrag til den internationale uddannelse European Master in Tourism Management (EMTM), der udbydes i samarbejde med universiteterne i Girona, Spanien, og Ljubljana, Slovenien, og er optaget som en del af det prestigefyldte Erasmus Mundus program. EMTM er i 2014 sammen med to andre ERASMUS+programmer valgt som "best practice" af EU-kommissionens Generaldirektorat for Uddannelse og Kultur. Programmet er desuden genakkrediteret under ERASMUS+ for perioden 2015-2018.

Center for Turisme, Innovation og Kultur Syddansk Universitet
  • Universitetsparken 1
  • Kolding - DK-6000
  • Telefon: +45 6550 1576
  • Fax: +45 6550 1091

Sidst opdateret: 06.05.2021