SDU NanoSYD

SDU NanoSYD

Kombination af top down og bottom up processering af komplekse systemer med kontrol på nanometer-skala.

Centrets overordnede forskningsområde er nanoteknologi med særlig fokus på tyndfilm, udvikling af organiske devices, nanofabrikation og nanofotonik. Grundlæggende forskning i tyndfilmvækst, ledningstransport og karakteristik er kombineret med anvendt forskning indenfor fremstilling og karakterisering af mikro- og nanoteknologibaserede devices. Vores studier fokuserer såvel på forbedring af selve devices, pålidelighed og stabilitet samt på opskalering. På denne måde bygger vi bro mellem det akademiske område og industriel udvikling. Devices bygget på organiske molekyler og polymerer inkluderer solceller, transistorer, dioder og sensorer.

Enheden undersøger og optimerer vækst af tyndfilm baseret på organiske og uorganiske forbindelser. Gennem selvsamling former organiske molekyler nanoskopiske aggregater med særlige optiske egenskaber. Disse egenskaber undersøges med diffraktionsteknikker, skannende probemikroskopi såsom skannende elektron- og ionmikroskopi samt kohærente og ikke-kohærente optiske teknikker. Yderligere lægger vi vægt på grundforskning og anvendt forskning i nanofotonik og nanoplasmonik som tværfaglige forskningsområder, der beskæftiger sig med produktion og manipulation af elektromagnetiske ekscitationer på sub-bølgelængde skala.


Leder af SDU NanoSYD

Horst-Günter Rubahn

Horst-Günter Rubahn
Professor Dr. habil
Tlf.  6011 3517
Email: rubahn@mci.sdu.dk


NIBS Konference 2019

Nanotechnology and Innovation in the Baltic Sea Region

Find mere information

Præsentation

Kort præsentation af centeret

DOWNLOAD