Skip to main content

Operations Management - værdi for virksomheder

Uddannelsen varer 4 år. Under uddannelsen skal den ansatte have en kontrakt på min. 25 timer pr. uge med en relevant virksomhed. Ophører ansættelsen undervejs kan den studerende finde en ny virksomhed eller overgå til fuldtidsstudie og dermed mulighed for at opnå SU.

Uddannelsen er gratis  og undervisningen planlægges således, at undervisningen foregår på 1-2 dage i løbet af en uge. Fysisk vil de foregå på SDU i Odense eller i visse tilfælde campus Kolding.
Erhvervskandidatuddannelsen giver ikke ret til SU.

Den studerende vil specialiserede sig enten i Manufacturing Technology eller Global Supply Chain Management, og vil dermed tilføre virksomheden den nyeste forskningsbaserede viden.

Profilen Manufacturing Technology kan understøtte  virksomheders produktionstekniske afdelinger med:

  • at at automatisere produktionsenheder
  • at opbygge komplette helt eller delvist automatiserede produktionssystemer
  • international logistik-ledelse på tværs af landegrænser
  • opbygning og ledelse af globale produktionsnetværk.

Profilen Global Supply Chain Development kan bidrage til udvikling af forsyninger/sourcing, distribution, den samlede værdikæde fx:

  • produktplanlægning
  • produktudvikling
  • forretningsudvikling
  • udvikling af globale supply chains. 

Al projektarbejde under studiet er eller kan være cases fra virksomheden. Det giver virksomheden nye kompetencer til at sikre fremtidens produktion.

Se hvorledes undervisningen er fordelt over semestrene i dette dokument
 

Sidst opdateret: 09.07.2021