Skip to main content
DA / EN

Wenzel, Yde og Ashraf modtager SDU’s innovationspris 2022

En forskertrio fra Institut for Grøn Teknologi modtager SDU’s innovationspris 2022 for udviklingen af en unik teknologi, som forvandler CO2 til grøn gas.

Professor Henrik Wenzel, specialkonsulent Lars Yde og adjunkt Muhammad Tahir Ashraf fra Institut for Grøn Teknologi blev i dag ved universitetets årsfest hædret med SDU’s innovationspris 2022. 

Trioen modtager anerkendelsen for sammen med virksomhederne Nature Energy A/S, Biogasclean A/S og en forskergruppe ved DTU at have udviklet en meget effektiv og billig bioreaktorteknologi til produktion af metan ud fra CO2 og brint. Kort sagt forvandler de altså CO2 til grøn gas. Teknologien er pt. den billigste PtX-teknologi af alle, og det forventes, at man fra 2025 kan fremstille PtX-gas til den halve pris af naturgasprisen.

Unik teknologi

Forskerne har i samarbejde med Nature Energy og Biogasclean udviklet et rislefilter, som forvandler den overskydende CO2 fra biogasanlæg til grøn gas. Et rislefilter kender du måske, hvis du har din egen havedam, men derudover er det en kendt teknik, som landets vandværker og rensningsanlæg benytter. Der er tale om et biologisk filter, som ikke blot er mindre energikrævende, men også mere effektivt og miljøvenligt end andre kendte metoder til at omdanne CO2 til grøn gas.

Perspektiverne rækker ud over landets grænser

Teknologien har vidtrækkende perspektiver, da den kan implementeres på alle biogasanlæg samt i tilknytning til alle CO2-kilder uanset oprindelse. For en investering på kun 5-10 procent ekstra på biogasanlæg kan metanproduktionen øges med 67 procent. 

Fuldskalaanlæg planlægges etableret på Nature Energy’s biogasanlæg ved Sønderborg i 2022 med produktionsstart i 2022 eller 2023 og på alle deres danske anlæg i løbet af få år. Ved fuld implementering kan teknologien forøge dansk biogasproduktion med op til 70 PJ/år. Til sammenligning var det danske forbrug af naturgas i 2020 på 87 PJ, hvilket udgjorde 13  procent af det samlede danske energiforbrug. [Kilde Danmarks Statistik]

Den nye teknologi til opgradering af biogas vil bidrage afgørende til at gøre Danmark uafhængig af importeret gas, samtidig med, at eksportpotentialet er enormt.

Det Tekniske Fakultet ved SDU ønsker stort tillykke! 

Redaktionen afsluttet: 28.10.2022