Skip to main content
DA / EN

Mennesket skal tænkes ind i fremtidens pleje

Hvad er pleje? Det spørgsmål er Ecology of Care-projektet på SDU sat i verden for at undersøge. Et internationalt symposium har lagt fundamentet for det videre arbejde.

Begrebet pleje er i dag et væsentligt andet, end det var for bare 50 år siden. Traditionelt forbinder vi pleje med sundhedspleje, hvor et menneske tager sig af et andet, men sådan behøver det ikke være længere.

Pleje kan også dække over inklusion, personligt ansvar og anerkendelse, og det er den tilgang Ecology of Care-projektet på SDU benytter sig af, og som skal foldes ud i projektperioden. Med en ny forståelse af begrebet pleje udføres plejen ikke nødvendigvis kun af plejepersonale, men også af patienten selv.

Projektet skal forsøge at genfortolke begrebet pleje med en socio-teknisk balance, hvor man sætter forståelsen for mennesket i centrum og tilpasser produkter, systemer og miljøer til det enkelte individ.

Fundamentet for projektets videre arbejde blev støbt ved et internationalt symposium på SDU i København 20. februar.

Pleje blev behandlet inden for rammer

På symposiet deltog gæster fra syv lande med baggrund i 20 forskellige industrielle, akademiske og ledelsesmæssige områder i en dags intensiv tænketank. Her diskuterede pleje inden for to vigtige rammebestemmelser:

  • Den første blev beskrevet som Plejens Dimensioner, det vil sige dimensionerne af hverdagens erfaringer, bevidstheder, responser og økologi (tænkt som forholdet mellem levende væsner og deres miljø). På engelsk kaldes de CARE; consciousness, awareness, response and ecology. Disse dimensioner udgør en måde at strukturere forståelsen af den måde mennesker eksisterer på.
  • Den anden rammebestemmelse blev beskrevet som Plejens Kvaliteter. Det drejede sig om metoder til at anvende og identificere hensigtsmæssig pleje. Hele 14 kvaliteter blev diskuteret, herunder pleje som menneskelig betydning, værdighed, muliggørelse og mange flere.

Symposiet er afsæt for videre arbejde

De 14 kvaliteter kan bruges som udgangspunktet for at identificere og formulere plejehandlinger inden for en hvilken som helst industri og agere basis for yderligere udforskning af pleje som koncept – både i fortiden, nutiden og fremtiden.

“Denne begivenheds succes vil bane vejen for vores næste projekt, som vil samle industriens ledere og tænkere fra hele verden, som har ekspertisen til at udtænke praktiske applikationer og guidelines for implementering af Ecology of Care inden for deres felt. Vi ser dette som et nyt forskningsfelt, der har praktisk anvendelse og økologisk betydning for mange former for menneskelige bestræbelser. Det er en idé af vores tid, for vores tid,” udtalte lektor Ian Coxon fra SDU.

Ecology of Care er en del af det overordnede projekt Patient@Home, som du kan læse mere om her. Det er ledet af lektor Ian Coxon og professor Craig Bremner med assistance fra Dr. Jesper Jensen og Laura LaCava, der alle er tilknyttet Institut for Teknologi og Innovation.

 

Redaktionen afsluttet: 05.03.2015