Skip to main content

Studiemiljøundersøgelser

I studiemiljøundersøgelsen (SMU) spørges der ind til den generelle vurdering af studiemiljøet, faglige og sociale fællesskaber, trivsel, information, kommunikation og IT-forhold samt fysiske og æstetiske forhold.

Undersøgelsens resultater giver dels værdigfuld viden på fakultetsniveau, men også på uddannelsesniveau – og resultaterne drøftes årligt i både uddannelsesudvalg, studienævn og til de årlige statusmøder mellem de enkelte uddannelsesledelser og fakultetets ledelse.

Du kan se resultaterne fra de seneste studiemiljøundersøgelser her og læse uddannelsesspecifikke rapporter.

Studiemiljøundersøgelser fordelt på uddannelser

Diplomingeniør

Diplomingeniøruddannelserne generelt

Diplomingeniør i Bygningsteknik 

Diplomingeniør i Electronics (ikke udarbejdet grundet for få respondenter)

Diplomingeniør i Elektronik

Diplomingeniør i Elektrisk Energiteknologi

Diplomingeniør i Global Management and Manufacturing

Diplomingeniør i Softwareteknologi

Diplomingeniør i Integreret Design 

Diplomingeniør i Kemi- og Bioteknologi

Diplomingeniør i Maskinteknik

Diplomingeniør i Mechatronics

Diplomingeniør i Produktion

Diplomingeniør i Robotteknologi

Civilingeniør (Bachelor)

Bacheloruddannelserne generelt

Civilingeniør i Electronics (ikke udarbejdet grundet for få respondenter)

Civilingeniør i Energiteknologi

Civilingeniør i Fysik og Teknologi

Civilingeniør i Innovation and Business

Civilingeniør i Kemi- og Bioteknologi

Civilingeniør i Lærings- og Oplevelsesteknologi

Civilingeniør i Mechatronics

Civilingeniør i Product Development and Innovation

Civilingeniør i Robotteknologi

Civilingeniør i Software Engineering

Civilingeniør i Velfærdsteknologi

Civilingeniør (Kandidat)

Kandidatuddannelserne generelt

Civilingeniør i Electronics

Civilingeniør i Energiteknologi

Civilingeniør i Fysik og Teknologi

Civilingeniør i Innovation and Business

Civilingeniør i Kemi (ikke udarbejdet grundet for få respondenter)

Civilingeniør i Konstruktionsteknik

Civilingeniør i Lærings- og Oplevelsesteknologi

Civilingeniør i Mechatronics

Civilingeniør i Miljøteknologi

Civilingeniør i Operations Management

Civilingeniør i Product Development and Innovation

Civilingeniør i Robotteknologi

Civilingeniør i Software Engineering

Civilingeniør i Velfærdsteknologi

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 7300

Sidst opdateret: 21.02.2019