Skip to main content

TEK driftskoordinering og studieadministration (TEK-ADM)

Formålet med TEK-ADM er at skabe et samlende forum for koordinering og udvikling af fakultets studieadministration.
TEK-ADM består af afdelingsleder for TEK U&K, relevante studieadministrative medarbejdere i TEK U&K, uddannelsesledere, uddannelsessekretær og relevante administrative medarbejdere fra Studieservice (Eksamen). Uddannelsesdirektør samt øvrige medarbejdere kan deltage efter behov. 

Mødefrekvens: 3 møder pr. semester og efter behov.

Formål og opgaver

TEK-ADMs formål er at koordinere, facilitere og udvikle forhold relateret til fakultets uddannelsesdrift og -administration.

Gruppen har flg. opgaver:

• At koordinere, implementere og følge op på relevante forhold inden for studieadministration og
-drift

• At bidrage til erfaringsudveksling og vidensdeling om studieadministrative forhold på tværs af fagmiljøer og fakultetsadministration samt at facilitere diskussion af spørgsmål vedr. drift og administration

• At medvirke til udvikling og langsigtet styrkelse af fakultets studieadministration

• At orientere fagmiljøerne om politiske, universitære eller fakultære beslutninger og tiltag vedrørende studieadministrative forhold

• At koordinere og igangsætte implementering af lovgivningsmæssige ændringer eller universitære eller fakultære beslutninger vedrørende studieadministrative forhold

Kontakt

Koordineringsansvarlig Janne Valdgård Petersen - telefon 6550 9624.

 

 

Sidst opdateret: 09.07.2021