Uddannelsesudvalg for Mechatronics

Medlemmer i udvalget:

  • Lektor Lars Duggen, formand
  • Adjunkt Hossein Ramezani
  • Lektor Søren Top
  • Lektor Jakob Kjelstrup-Hansen
  • Lektor Ib Christensen

Studerende i valgperioden den 1. april 2019 - den 1. april 2020:

  • Søren Gustenhoff
  • Mohammed Mohammed