Skip to main content

Studieordninger og fag - Civilingeniør i Software Engineering (Kandidat)

Studerende på erhvervskandidatuddannelsen finder studieordning og fagbeskrivelser her.

Studieordninger 

Pr. optag 2018 vil uddannelsens generelle regler (tidl. kapitel 1-8) og studiespecifik information om uddannelsen (tidl. kapitel 9) være samlet i den samme studieordning. Studieordningen vises i en webversion, der kan 'foldes ud' via Vis alt i højre hjørne.

Studieordninger for tidligere optag

Kapitel 1-8: Studieordningens generelle bestemmelser (PDF)

Kapitel 9: Studieordningens uddannelsesspecifikke bestemmelser

        - Studerende med studiestart september 2017  (PDF)        - Studerende med studiestart september 2016 (PDF)         - Studerende med studiestart september 2015 (PDF)

Eventuelle overgangsbestemmelser er tilgængelige i den senest reviderede studieordning.

Fagbeskrivelser 

Sidst opdateret: 15.09.2021