Skip to main content
DA / EN

Studieordninger og fag - Cand.tech. i Maritim Teknologi

Studieordning for studerende optaget på kandidatuddannelsen i Maritimteknologi. Studieordningen er delt op i generelle bestemmelser (kapitel 1-8) og en uddannelsesspecifik del (kapitel 9). For en beskrivelse af uddannelsens enkelte fag, se modulbeskrivelserne (fagbasen).

Kapitel 1-8: Studieordningens generelle bestemmelser

         - Gældende for studerende optaget fra og med sommer 2015 (PDF)

Kapitel 9: Studieordningens uddannelsesspecifikke bestemmelser

        - Studerende med studiestart september 2015 (PDF)

Modulbeskrivelser (fagbasen) 

         - Fagudbud forår 2017
        - 
Fagudbud efterår 2016
        - Fagudbud forår 2016
        - Fagudbud efterår 2015

NB: Der optages ikke nye studerende på uddannelsen. 

        

Sidst opdateret: 02.01.2023