Skip to main content

Studieordninger og fag - Civilingeniør i Kemi- og Bioteknologi (Bachelor)

Studieordning for studerende optaget på bacheloruddannelsen i Kemi- og bioteknologi (indtil 1.9.2013: Kemi)

Studieordninger
Pr. optag 2018 vil uddannelsens generelle regler (tidl. kapitel 1-8) og studiespecifik information om uddannelsen (tidl. kapitel 9) være samlet i den samme studieordning. Studieordningen vises i en webversion, der kan 'foldes ud' via Vis alt i højre hjørne.

Studieordninger for tidligere optag
Kapitel 1-8: Studieordningens generelle bestemmelser (PDF)

Kapitel 9: Studieordningens uddannelsesspecifikke bestemmelser

Eventuelle overgangsbestemmelser er tilgængelige i den senest reviderede studieordning.

Fagbeskrivelser

*Fordi TEK har flyttet fagbeskrivelser over i et nyt system, vil der for efterår 2018 være en separat studieplan for nogle af de udbudte valgfag.

Tidligere studieordninger og modulbeskrivelser

Sidst opdateret: 15.09.2021