Skip to main content

Organiseringen af Nyt SUND-projektet

Som følge af byggeriet af Nyt SUND skal den eksisterende virksomhed i Winsløwparken og på dele af Campusvej flyttes sammen i den nye bygning, og der skal ledelsesmæssigt på SUND tages initiativer til, at adfærden i organisationen motiveret bevæger sig i retning af visionen og de intenderede ændringer i kultur og praksis realiseres.

 SDU’s program til at virkeliggøre Nyt SUND udgør tilsammen derfor tre hovedopgaver:

  1. At bygge den nye fakultetsbygning (byggeprojekt)
  2. At flytte fakultetets aktiviteter til den nye bygning (flytteprojekt)
  3. At realisere visionerne  for Nyt SUND i den nye bygning (forandringsprojekt)

De tre spor har hver deres projektorganisering, som tilsammen udgør organiseringen af Nyt SUND-projektet: 

Organisering af Nyt SUND-projektet

Se organisationsdiagrammet som PDF-fil her.

Sidst opdateret: 17.05.2022