Skip to main content

Samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og OUH

Overvægt, diabetes og for meget alkohol kan give fedtlever. Hos nogle mennesker danner fedtet betændelse og arvæv i leveren – med tiden skrumpelever.

Skrumpelever kaldes også ’den usynlige dræber’, fordi den ikke giver symptomer før sidst i sygdomsforløbet. Derfor bliver skrumpelever ofte også først diagnosticeret sent, når der indtræder komplikationer. På det tidspunkt er dødeligheden høj og behandlingsmulighederne begrænsede.

Center for Leverforskning er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og OUH, som forsker i bekæmpelse af sygdom og dødsomfølge af fedtleversygdom. Centret udvikler metoder til at opdage leversygdom i tide og afprøver nye behandlinger mod fedtleversygdom og skrumpelever.

Center for Lverforskning

FLASH - Center for Leverforskning - er et eliteforskningscenter på Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet.

Læs mere om FLASH her

Sidst opdateret: 17.12.2020