Skip to main content

2,6 millioner kroner til laserbehandling af blodpropper i øjnene

Forskere fra OUH, SDU og Roskilde Sygehus kan med midlerne fra Regionernes Medicinpulje teste en mere patientvenlig behandling.

Blodpropper i nethindens blodkar er ofte årsag til svært synstab. Tilstanden kompliceres tit af væskeansamling i nethindens gule plet, hvilket svækker synet markant. Den eksisterende behandling består af gentagne injektioner med vækstfaktorhæmmende medicin i øjets glaslegeme. Medicinen kan være med til at redde synet, men behandlingen skal som regel gives månedligt og er både til gene for patienten og dyr for samfundet.

Nu har Regionernes Medicinpulje under Danske Regioner dog givet 2,6 millioner kroner til et projekt om navigeret laserbehandling ved venøse blodpropper i nethinden. Projektet ledes af Jakob Grauslund, professor ved SDU og overlæge ved Øjenafdeling E på OUH, samt professor Torben Lykke Sørensen, Øjenafdelingen, Roskilde Sygehus.

Navigeret laserbehandling er både millimeterpræcis og skånsom, og behandlingen har i andre sammenhænge vist lovende resultater. Projektet har til formål at vurdere, om supplerende navigeret laserbehandling kan reducere antallet af vækstfaktorhæmmende injektioner.

Desuden vil man teste, om man ved hjælp af forskellige patientvenlige billeddiagnostiske undersøgelser kan forudsige, hvordan patienterne vil reagere på behandlingen. Det vil gøre det lettere at individualisere behandlingen til den enkelte patients behov.

Studiet udføres i samarbejde med lokale og internationale eksperter på området.

Mød forskeren

Professor, overlæge, dr.med., forskningsleder, Professor, dr.med., ph.d., Forskningsenheden for Oftalmologi og BRIDGE, Brain Research - Inter-Disciplinary Guided Excellence

Jakob Grauslund

Redaktionen afsluttet: 02.01.2017