Skip to main content
DA / EN
Forskningsnyt

Syddansk Universitet lancerer nyt videnscenter for diversitet og inklusion til søs

Ansatte i den danske flåde skal ikke mobbes, chikaneres og udsættes for overgreb. Forskning i en nyt center skal sikre et godt arbejdsmiljø.

Af Marianne Lie Becker, , 25-04-2024

Center for Maritim Sundhed og Samfund (CMSS) ved SDU er gået sammen med Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) i etableringen af Maritime Diversitet, Lighed og Inklusion Videnscenter (MARDEI).

Det nye videnscenter er synonymt med en banebrydende indsats dedikeret til at bekæmpe mobning, chikane samt seksuelle overgreb og chikane, mens man fremmer diversitet, lighed og inklusion inden for den maritime sektor i Danmark.

MARDEI er skabt som et kraftcenter for initiativer og viden på tværs af den danske maritime industri. Tiltaget støtter den internationale appel til handling mod seksuelle overgreb og chikane, som delvist er baseret på resultaterne fra en forskningsrapport om mobning og chikane fra SDU i 2023, der var sat i gang af Erhvervsministeriet og Søfartsstyrelsen et forskerteam fra CMSS og Statens Institut for Folkesundhed.

Udbredt mobbekultur

Lisa Loloma Froholdt, forskningsleder ved CMSS, Institut for Sundhedstjenesteforskning var projektleder og førsteforfatter på rapporten.

-Både de kvantitative og kvalitative resultater i rapporten viste et betydeligt antal tilfælde af mobning og en udbredt mobbekultur i branchen. Der forekommer altså mobning, chikane, trusler om vold og faktisk fysisk vold ombord på skibe i den danske handelsflåde, fortæller hun.

Det samlede omfang af disse tilfælde tyder på, at det ikke drejer sig om enkeltpersoner, enkeltrederier eller enkeltsegmenter, men derimod om et generelt problem i branchen.

-Der er flere mænd, der udsættes for mobning og chikane i flåden, men relativt set er der flere kvinder, der oplever chikane og uønsket seksuel opmærksomhed, fortæller Lisa Loloma Froholdt.

-For eksempel rapporterer cirka 17 procent af respondenterne, at de har oplevet mobning på deres arbejdsplads, imens cirka 11 procent har været udsat for chikane.

Unge på langfart er mest udsat

Episoderne sker ifølge undersøgelsen især ombord på fragtskibe, som sejler langfart, ligesom det i høj grad er unge søfarende og søfarende med kort erfaring til søs, der udsættes for chikane og mobning.

Samtidig viser undersøgelsen, at udfordringerne med mobning og chikane ikke kun handler om køn, men også relaterer sig til bl.a. race og kulturel baggrund.

-Med videncentret ønsker vi at bidrage til at sætte en ny standard for arbejdsmiljøet inden for den danske flåde. Ved at samle viden og ressourcer, kan vi fremover tilbyde konkrete værktøjer og støtte til søfolk og virksomheder. Det er afgørende for at fremme et inkluderende og respektfuldt arbejdsmiljø, siger Lisa Loloma Froholdt.

-Gennem vores forskning har vi identificeret et kritisk behov for en proaktiv tilgang til disse udfordringer, tilføjer hun.

Samarbejde mellem uddannelse og forskning

Målet er at skabe en gennemsigtig og ensartet tilgang til at håndtere de komplekse udfordringer med mobning, chikane og seksuelle overgreb og chikane i den maritime industri, sikre kapacitetsopbygning og fungere som en uafhængig kilde til viden og data.

-Med dette initiativ sætter SDU og SIMAC en ny kurs for at skabe et arbejdsmiljø, hvor alle føler sig værdsatte og respekterede. Maritim forskning og uddannelse løfter opgaven sammen selvom centret fysisk holder til på SIMAC i Svendborg, siger Lisbeth Skræ, uddannelseschef på SIMAC.

-Fremtidens ansatte i den danske flåde, som vi uddanner mange af hos os på SIMAC, skal kunne vide sig trygge i deres arbejde og kunne stole på, at der er styr på arbejdsmiljøet, tilføjer Lisbeth Skræ.

Mød forskeren

Lisa Loloma Froholdt er forskningsleder ved CMSS, Institut for Sundhedstjenesteforskning.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 25.04.2024