Skip to main content

Hvordan redder vi bedst patienternes ben?

Professor Kim Houlind, Institut for Regional Sundhedsforskning, har været med til at undersøge, hvilken behandling der er den bedste til at forebygge amputation af benet. Resultaterne er nu publiceret i The Lancet.

Hvis en patient har en forsnævring eller en tillukning af blodårerne i benet, er der en risiko for, at benet skal amputeres, hvis ikke patienten får den rette hjælp. I et nyt internationalt studie kaldet BASIL-2 har forskerne sammenlignet de to behandlinger; bypass eller ballonudvidelse.

BASIL-1 var det første store randomiserede kliniske studie, som sammenlignede bypass-operationer og ballonudvidelser. Her viste det sig, at bypass gav en bedre overlevelse og mindskede risikoen for amputation.

- Siden BASIL-1 har ballonteknikkerne gennemgået en betydelig teknologisk udvikling. Det var derfor nødvendigt at undersøge, om konklusionen fra dengang stadig holder. For patienterne betyder det, at vi bedre vil vide, hvilken af de to teknikker, vi skal forsøge først med henblik på at redde deres ben, fortæller Kim Houlind, som er professor i karkirurgi på Institut for Regional Sundhedsforskning og har sin daglige gang på Sygehus Lillebælt i Kolding.

Amputation af benet

Hvis en patient har en forsnævring eller en tillukning af blodårene i benet, så er der en risiko for, at benet skal amputeres, hvis ikke patienten får den rette hjælp. I BASIL-2 studiet har forskerne sammenlignet de to behandlinger; bypass eller ballonudvidelse.

Sidst man undersøgte forskellen mellem de to behandlinger, var det bypass-operationen, som gav den bedste amputations-fri overlevelse. Amputations-fri overlevelse er tiden fra behandling til enten første amputation over ankel-ledet eller død.

Muligvis individuelt, hvad der giver de bedste resultater

Resultaterne fra BASIL-2 viser, at bypass-operationer gav en 35% større risiko for amputation eller død sammenlignet med ballonudvidelser. Det er primært baseret på, at der var færre dødsfald i patientgruppen, som fik lavet en ballonudvidelse. Risikoen for amputation ser nogenlunde ens ud for de to grupper.

Det overraskende er, at resultaterne for et andet stort klinisk forsøg, BEST-CLI, viste, at det var bypass-operationen, som var bedst. Næste skridt bliver derfor en meta-analyse på individ-niveau, for at se, hvad der giver afvigelserne.

Kim Houlind er involveret i yderligere analyser fra både BASIL-2 og BEST-CLI-studiet, hvor man dykker dybere ned i, hvilken behandling, der har størst mulighed for succes for de individuelle patienter.

Om studiet

Studiet omfatter 345 patienter med amputationstruede ben. Der er trukket lod mellem bypass eller ballonudvidelse.

Det primære endepunkt er amputations-fri overlevelse; altså tiden fra behandling til enten første amputation over ankel-ledet eller død.
Studiet udspringer af BASIL-1 (1997-2004), som er det første store randomiserede kliniske studier, der sammenlignede bypass-operationer og ballonudvidelse hos patienter i risiko fro at skulle have amputeret benet pga. mangelfuld blodgennemstrømning. Her viste det sig, at bypass-operationen gav den bedste amputations-fri overlevelse.

Udviklingen i teknikkerne til ballonudvidelse har siden været stor, og det har derfor været nødvendigt at undersøge om konklusionen fra BASIL-1 fortsat holdt.

Læs studiet: “A vein bypass first versus a best endovascular treatment first revascularisation strategy for patients with chronic limb threatening ischaemia who required an infra-popliteal, with or without an additional more proximal infra-inguinal revascularisation procedure to restore limb perfusion (BASIL-2): an open-label, randomised, multicentre, phase 3 trial” – udgivet i The Lancet 25. april 2023

Mød forskeren

Kim Houlind er professor og forskningsleder ved Forskningsenhed for Karkirurgi i Kolding. Kim Houlinds forskningsenhed i Kolding er inviteret med i BASIL-2 samarbejdet pga. deres høje faglige niveau og erfaring med begge metoder. BASIL-2-studiet er blevet optaget i det anerkendte videnskabelige tidsskrift The Lancet. Det er sjældent for et så snævert speciale som karkirurgi.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 28.04.2023