Skip to main content

Hvordan kan forskning løse samfundsmæssige problemer?

Syddansk Universitet og konsulent- og videnshuset Enact:Lab indgår et strategisk samarbejde om at styrke innovation og tværfaglig forskning med formål at takle strukturelle problemer i samfundet og skabe langsigtede og bæredygtige løsninger.

Hvordan kan forskning i børns læsekulturer og -vaner være med til at løse det samfundsmæssige problem, at børns læselyst og kompetencer er dalende?

Og hvordan kan forskning i idræt, dans eller klassisk musik være med til at løse samfundsmæssige problemer som f.eks. unges mistrivsel?

Det er projekter med disse underliggende spørgsmål, som blev startskuddet til det strategiske samarbejde mellem konsulent- og videnshuset Enact:Lab og tre institutter hos Syddansk Universitet: Institut for Idræt og Biomekanik, Institut for Psykologi og Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation.

Forskningen skal ud at leve

Spørger man forskningschefen hos Enact:Lab, Kristian Martiny, er der god grund til at arbejde med projekter hvor forskning oversættes og omsættes til løsninger af strukturelle problemer:

- Mange af de strukturelle problemer, vi dealer med i samfundet i dag, kræver nye løsninger, andre måder at arbejde på og større tværfaglige partnerskaber. Det er vigtigt, at den nyeste humanistiske og psykologiske forskning i for eksempel idræt, klassisk musik og læsning bliver en del af alt dette.

- Ny viden er nemlig med til at sikre, at vi ikke reproducerer de problemer, vi prøver at løse. Det betyder dog, at forskningen skal ud at leve og implementeres i praksis i forskellige kontekster og partnerskaber. Og netop på dette område har SDU både praktisk erfaring, men også en meget eksplorativ tilgang. Så det samarbejde ser vi meget frem til.

Brug for samarbejde med eksterne specialister

Pointen omkring oversættelse og omsætning af forskning ræsonnerer med de overvejelser og ønsker, som Syddansk Universitet har haft i forbindelse med denne aftale. Her udtaler professor Susanne Ravn fra Institut for Idræt og Biomekanik:

- Hvis vi som forskere samtidig skal fastholde vores internationale standard og førende positioner forskningsmæssigt, så har vi brug for samarbejde med eksterne specialister til denne fremadrettede udvikling. Samarbejdspartnere der vel at mærke både forstår resultaterne og potentiel relevans samt har kontakter og viden i forhold til hvordan dette omsættes. Enact:Lab er med deres nytænkende tilgang til at involvere psykologisk og humanistisk grundforskning frontløbere i forhold til denne udvikling.

Eksplorativ og åben tilgang

Samarbejdet skal først og fremmest udmøntes i konkrete projekter indenfor blandt andet læsning, idræt, dans og klassisk musik, hvor der eksperimenteres med måderne at udføre forskningen, samt oversætte og omsætte forskning til løsninger. Derudover indeholder samarbejdet også en række andre elementer, bl.a. udveksling af medarbejdere/kombinationsansættelser, specialeprojekter samt fælles formidlingsprojekter.

Om perspektivet for samarbejdet udtaler administrerende direktør i Enact:Lab, Morten Kristensen:

- SDU og Enact:Lab ønsker at bidrage til at løse strukturelle problemer i vores samfund. Og det, mener vi, kræver en mere eksplorativ og åben tilgang til design, gennemførelse og ikke mindst implementering af denne type projekter end tilfældet oftest er i dag. Hvis ikke man formår at omsætte ny viden til praktisk implementerbare løsninger, løser man ikke ingenting og skaber derved heller ikke reelle forandringer.
Mød forskeren

Susanne Ravn er professor MSO og forskningsleder for MoCS, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU.

Kontakt

Mød forskeren

Mette Elmose Andersen er lektor ved Institut for Psykologi og leder af forskningsgruppen CH:LD.

Kontakt.

Mød forskeren

Sarah Bro Trasmundi er lektor ved Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation.

Kontakt

Kristian Moltke Martiny, Head of Research at Enact:Lab. Mobil: +45 27 63 85 62

km@enactlab.com

Morten Kristensen, CEO at Enact:Lab. Mobil: +45 22 71 20 71

mkr@enactlab.com

Om Enact:Lab

Enact:Lab blev grundlagt i 2018 som et konsulent- og laboratorium med fokus på at løse strukturelle problemer i samfundet og skabe socialt bæredygtige løsninger. Vi arbejder med og for mennesker for at give dem handlekraft til at skabe reel forandring. Vi arbejder globalt i krydsfeltet mellem organisationer, fonde og universiteter, nogle gange som konsulenter på specifikke forandringsprojekter og andre gange som tværfaglige facilitatorer på langsigtede forskningsprojekter. Nogle af vores samarbejdspartnere er: Wellcome Trust, Ford Foundation, Poul Due Jensens Fond, GroupM Denmark, MAN Energy Solutions og American Academy i Rom.

 

Om SDU

Institut for Idræt og Biomekanik
Institut for Idræt og Biomekanik er et tværvidenskabeligt institut med cirka 180 medarbejdere, der forsker i viden om humane bevægelser i bredeste forstand. Instituttet er kåret til verdens 9. stærkeste idrætsinstitut på den anerkendte Shanghai Ranking, og et af instituttets styrker er, at der arbejdes tværfagligt i spændingsfeltet mellem krop, bevægelse, kultur og samfund. Forskningsenheden ’Movement, Culture and Society’ (MoCS) har forskningsfokus på kropslige erfaringer og bevægelsespraksisser i sport og sundhed såvel som scenekunstneriske aktiviteter.

Institut for Psykologi
Institut for psykologi er placeret på det sundhedsvidenskabelige fakultet og har med sine ca. 60 medarbejdere et udstrakt samarbejde omkring anvendelsesorienterede projekter ud i klinisk og sundhedsvidenskabelig praksis som eksempelvis hjertekar-, diabetes-, smerte- og autismeområdet og i bredere samfundsmæssige sammenhænge som eksempelvis overgange for børn i institutioner. I tilknytning hertil arbejdes også på udvikling og dokumentation af evidensbaserede undersøgelses- og interventionsformer. Forskningsgruppen CH:LD har fokus på børn og unges mentale sundhed trivsel, udvikling og læring.

Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation
Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation (ISKHK) er det foreløbige navn på et nyt humanistisk institut ved Syddansk Universitet. Instituttet danner ramme for sprog, litteraturvidenskabelige fagligheder, historie, religion, områdestudier og kommunikationsforskning. ISKHK er hjemsted for Centre for Human Interactivity (CHI), som undersøger menneskelig betydningsdannelse (perception, handling og kognition). Centerets forskning involverer en kombination af humanistiske og samfundsvidenskabelige metoder, der muliggør studiet af kognitive, emotionelle, kropslige, kulturelle og sociale processer i forskellige kontekster.

 

Redaktionen afsluttet: 26.01.2023