Skip to main content
DA / EN
Bevilling

Hvem får hjælp efter voldtægt?

Forskere vil i nyt projekt undersøge adgangen til landets centre for seksuelle overgreb og konsekvenserne for de overgrebsramte, som ikke behandles på centrene.

Af Marianne Lie Becker, , 16-08-2023

Novo Nordisk Fonden har givet 2,26 millioner kroner til et forskningsprojekt om sektorovergange i forbindelse med hjælp efter seksuelle overgreb Forskningsprojektet ved navn ”For-glem-mig-ej” ledes af Maj Hansen, lektor ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet.

Hensigten med forskningsprojektet er at undersøge, hvilke overgrebsramte, der tilbydes et forløb på de danske centre for seksuelle overgreb samt hvordan overgrebsramte, som ikke tilbydes hjælp på centrene, oplever det videre behandlingsforløb uden for centrene, og hvorvidt denne behandling har fokus på det seksuelle overgreb.

-Voldtægt kan medføre alvorlige følgevirkninger for den ramte, og det er derfor vigtigt, at alle voldtægtsramte har adgang til specialiseret behandling for overgrebet, forklarer Maj Hansen.

Ikke alle tilbydes behandling

I Danmark er det offentlige behandlingstilbud til voldtægtsramte organiseret omkring ni centre.

Alle voldtægtsramte, der henvender sig på et af centrene, bliver tilbudt en visiterende samtale for at vurdere, om den voldtægtsramte opfylder kriterierne for psykologbehandling på det pågældende center, men ikke alle tilbydes et behandlingsforløb.

-Når den overgrebsramte ikke tilbydes behandling, kan det skyldes, at den ramte samtidig har problematikker eller livsvilkår, der kræver anden behandling. Hvis den ramte også har for eksempel svære psykiske lidelser, et aktivt misbrug, kognitive funktionsnedsættelser eller er i et forhold med partnervold, henvises nogle voldtægtsramte i stedet for til andre behandlingssteder, fortæller Maj Hansen.

Mød forskeren

Maj Hansen er lektor på Institut for Psykologi og leder af forskningsgruppen THRIVE.

Kontakt

Svært at finde rette hjælp

De andre behandlingssteder kan for eksempel være psykiatriske afsnit, misbrugsbehandling, botilbud eller krisecentre.

-Her kan det være uklart, om der tages højde for det seksuelle overgreb i den videre behandling, eller om der udelukkende fokuseres på de andre forhold og overgrebet simpelthen overses. Det kan derfor være vanskeligt at vurdere, hvor disse voldtægtsramte bør modtage hjælp. Man ved heller ikke, hvordan de voldtægtsramte selv oplever denne overgang mellem forskellige behandlingstilbud, de såkaldte sektorovergange, fortæller Maj Hansen

For-glem-mig-ej-forskningsprojektet sætter derfor fokus på denne særlige udsatte gruppe af overgrebsramte og deres vej gennem behandlingssystemet. Forskningsprojektet skal skabe et overblik over, hvordan eventuelle sektorovergangsproblemer kan minimeres, så der er mest mulig kontinuitet i behandlingsforløbet: hvem tilbydes hjælp på centrene og hvordan ser den enkelte voldtægtsramtes vej ud, når vedkommende henvises til et andet behandlingssted?

Om projektet

Projektet foretages af THRIVE, Institut for Psykologi, SDU, under ledelse af Lektor Maj Hansen, projektkoordinator Lektor Nina Beck Hansen, Institut for Psykologi, SDU & Center for Voldtægtsofre, OUH og post doc. Maria Hardeberg Bach med deltagelse fra de danske centre for seksuelle overgreb.

Læs mere her

Redaktionen afsluttet: 16.08.2023